Ekosetkání – environmentální výchova v pojetí různých organizací

| 07.12.2006 |

Kroměříž - Česko-slovenský seminář s názvem „Ekosetkání - EVVO v pojetí různých organizací" se uskutečnil ve středu 15. listopadu v Kroměříži. Tento seminář se konal v rámci modulu „Zelené hospodaření" projektu Zelená pro Zlínský kraj – environmentální vzdělání jako cesta k udržitelnému rozvoji.

Cílem semináře bylo seznámit jeho účastníky s činností a aktivitami organizací, které se zabývají environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou ve městě Kroměříži a blízkém okolí. Pozváni byli i představitelé zahraničních organizací, kteří prezentovali například činnost Centra environmnetálnych aktivit z Trenčína, Stromu života z Bratislavy a Centra environmnetálnej a etickej výchovy Živica, rovněž z Bratislavy. Účastníci semináře dále měli možnost seznámit se s projekty a činností ZO ČSOP Planorbis v oblasti environmentální výchovy, zkušenostmi se začleněním ekologické výchovy do výuky a aktivit v ZŠ U Sýpek, dále s projektem „Výchova a osvěta – klíč k udržitelnému rozvoji", který realizuje Klub UNESCO Kroměříž. Na semináři byla představena také environmentální výchova v ZŠ Zachar, činnost ZO ČSOP Divoky a ČSOP VIA Hulín.

Smyslem semináře bylo vzájemné informování, předávání zkušeností a námětů pro budoucí činnost a aktivity v oblasti environmnetální výchovy, vzdělávání a osvěty, případně vytvoření prostoru pro navázání kontaktů pro budoucí spolupráci.

Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek