Aktuality

Stávající promítačka už potřebám kina nevyhovuje.
Čtyři Švabinského lunety umístěné a přístupné veřejnosti v areálu Octárny.
Ilustrační foto: Pixabay
Parkovací místa vzniknou na travnaté ploše naproti bytovému domu číslo popisné 3998/1.
Stávající unimo buňky již nevyhovují.
Ilustrační foto: Pixabay
Objízdné trasy jsou vyznačeny přerušovanou čarou.
Pravnuk Ludvíka Svobody Miroslav Klusák
Květiny předával i starosta Tomáš Opatrný. Foto: Výstaviště Kroměříž
Zleva stojí místostarosta Karel Holík, starosta Tomáš Opatrný, zástupce Rumunska, plukovník Georgian Nedelcu, a radní Jiří Kašík.