Nákup nízkoemisních vozidel pro Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Příjemce:

Sociální služby města Kroměříže, p. o.

Registrační číslo projektu:

CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_019/0007665

Poskytovatel dotace:

Národní plán obnovy – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Komponenta: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Investice č. 3: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

Období realizace projektu:

28. 2. 2023 - 31. 12. 2023

Celkové výdaje projektu:

2 358 200,46 Kč

Cíl projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v ambulantní a terénní formě.
Cílem projektu je nákup 2 kusů vozidel s alternativním pohonem (elektrická vozidla), sloužících k přepravě pracovníků ke klientům péčových sociálních služeb. Jedná se o terénní odlehčovací službu Chůvičky ID 7130643 a ambulantní službu sociálně terapeutické dílny Hanáček ID 5389049. Díky využití nových vozidel, budou moci klienti setrvávat déle v domácím prostředí, s podporou rodiny a pracovníků v přímé péči uvedených sociálních služeb.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Národního plánu obnovy.