Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3568, příspěvková organizace

Úprkova 3268, 767 01 Kroměříž

573 339 054

pt2k8sf
Branch Image

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka v Kroměříži, příspěvková organizace, bylo zřízeno jako jedna z forem středisek pro volný čas ze zákona č. 79/85 Sb. o předškolních zařízeních a školních 
zařízeních ve znění pozdějších předpisů.

Je školským výchovným zařízením, pro výchovu mimo vyučování. Jeho poslání spočívá v naplňování volného času dětí a mládeže i dospělých, především však ve výchově k užitečnému trávení volného času. Výchovně vzdělávací a rekreační funkci naplňuje širokou škálou zájmových činností.