Přeskočit na hlavní obsah

MěÚ Kroměříž, odbor kancelář úřadu - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽE č. 4/2024 kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a kouření na vymezených veřejných prostranstvích