Hlavní kontakty

Adresa:

Riegrovo náměstí 159

767 24 Kroměříž

Telefon:

573 500 761

Fax:

573 500 710

Datová schránka:

6cvk7yr

 


Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace je organizací jejíž hlavním účelem je poskytování
služeb sociální péče.

Poskytuje podporu a pomoc klientům domovů pro seniory, osobám se zdravotním postižením, osobám s
Alzheimerovou i jinými typy demencí, zajišťuje podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby a péči klientům
denního stacionáře.

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, zajišťují odbornou, bezpečnou a především lidskou
podporu a pomoc poskytovanou klientům prostřednictvím spravovaných sociálních zařízení. Předmět činnosti
příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou
č. 505/2006 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2007.