Ochrana osobních údajů - GDPR

 Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Město Kroměříž jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. 

Město zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.   

 

Správce osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Město Kroměříž

Velké nám. 115/1, Kroměříž

IČ: 00287351

č. datové schránky: bg2bfur

 

Ing. Bc. Martina Pinďáková

tel.: 573 321 393

e-mail: poverenec.oou@mesto-kromeriz.cz

.

GDPR

24
kvě

Pojmy

24. 5. 2018

24
kvě