Záznam z jednání zastupitelstva

Audio přenos z jednání zastupitelstva města Kroměříže a jeho záznam je prováděn od ledna 2013.

Ze záznamu byla odstraněna osobní data.

Záznam jednání je rozdělen podle jednotlivých bodů jednání.