Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentaci města