Muzeum Kroměřížska

Velké nám. 38, 767 01 Kroměříž

573 338 388

muzeum@muzeum-km.cz 

Branch Image

Muzeum Kroměřížska sídlí v domě č. p. 38, v původně renesanční budově s klenbami a portálem vybudované v r. 1609 kardinálem Františkem z Dietrichsteina v protobarokním slohu ze dvou domů s bohatou historií (1636 - 1643 jezuitský seminář, pak vrchnostenský kapitulní dům biskupské správy).

V sídle Muzea Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži jsou pro návštěvníky připraveny tyto stálé expozice:

  • Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948 – expozice zachycuje stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže mezi lety 1848-1948
  • Památník Maxe Švabinského - v šesti sálech památníku se lze seznámit s průřezem dílem Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka
  • Historie ukrytá pod dlažbou města - expozice umístěná v historickém sklepení, podává kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku
  • Strážci času - expozice hodin, ve které každý exponát představuje spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky
  • Poklady staré půdy - expozice vás zavede do podivuhodných světů plných fantazie a tajemství

V objektu jsou i výstavní prostory, kde probíhají krátkodobější výstavy, výtvarné i muzejní, ale i výstavy s programy pro školní děti a mládež.

Muzeum má také svou knihovnu a studovnu. Odborná knihovna Muzea Kroměřížska je obsahově zaměřena na historii, archeologii, dějiny umění, slovníkovou a encyklopedickou literaturu, bibliografii a specifikou je zaměření na oblast knižní kultury. Knižní fond činí 42 tisíc svazků.

Muzeum také disponuje konferenčním sálem, kde se mohou konat přednášky, konference či odborné semináře.

Mezi další objekty muzea patří:

Muzeum v přírodě Rymice u Holešova

Větrný mlýn Velké Těšany