Arcibiskupský zámek

Sněmovní náměstí 1, Kroměříž 767 01

573 502 011

573 339 218

zamek.kromeriz@npu.cz 

Branch Image

Arcibiskupský zámek je dominantou historického města Kroměříže. 

Jeho historie je nerozlučně spjata s olomouckými arcibiskupy, kteří si jej vybudovali jako svoje letní sídlo. Na půdorysu původního gotického hradu byla vystavěna dvoupodlažní (třípodlažní budova) obklopující nádvoří s arkádami. Uvnitř zámku je řada bohatě vyzdobených interiérů s dobovým zařízením i sbírkami. Interiéry sloužily 
hospodářské správě biskupství, k reprezentačním účelům a umístění uměleckohistorických sbírek. 

Velmi významná je obrazová galerie, která představuje díla významných evropských malířů 15. – 18. století. Nejvýznamnějším obrazem zámecké galerie je dílo Tiziana Vecelliho „Apollo a Marsyas“. Jedná se o druhý nejcennější soubor obrazů v Čechách. 

Nejznámější z interiérů zámku je nepochybně Sněmovní sál. Jde o rokokový sál se štukovou výzdobou, který byl v roce 1848 místem konání rakouského Říšského sněmu. Druhým nejznámějším je Manský sál. Neméně reprezentativními sály jsou i Lovecký sál, plný loveckých trofejí a zbraní či Poradní sál, který sloužil poradám poslanců říšského sněmu, zasedajícího v zámku v roce 1848. Sál plní funkci galerie portrétů nejvýznamnějších 
olomouckých arcibiskupů a biskupů. Za zmínku stojí i Carský pokoj, Růžový salon či Trůnní sál, který sloužil k oficiálnímu přijetí významných hostů. 

Velmi známá je také zámecká knihovna, tzv. Stará knihovna, která ve třech sálech uchovává na 88 tisíc svazků a hudební archiv s více než šesti tisíci barokními skladbami. 

V přízemí zahradního křídla je umístněna Sala Terrena, která zajišťovala přechod 
do Podzámecké zahrady.