Slavné osobnosti

Rádce dvou českých králů, mladý šlechtic, zvolen biskupem, biskupský trubač, kapelník a skladatel, arcibiskup, kantor, šiřitel národní kultury, přírodovědec a geolog, představitel židovské literatury, malíř a rytec, nejvýznamnější z českých dirigentů 20. století, překladatel orientální literatury, hudební skladatel, dirigent a pedagog, fyzikální chemik, pekař a válečný hrdina, uznávaný český i evropský jazzman a skladatel, režisér, klavírní virtuos, fytoterapeut, proslulý restaurátor, akademický malíř, básník s kytarou, dramaturg a scénarista televizních i celovečerních filmů, klinický psycholog, zakladatel naší hypnologie a další. 

Příběhy ze života těchto slavných osobností jsou spjaty s naším městem.

Všichni zde zanechali kousek svého bytí a existence. 


Osobnosti města Kroměříže


Významné osobnosti spojené s Kroměříží

Bruno ze Schauenburku (1205 – 1281) 

působil v Kroměříži, olomoucký biskup, rádce a diplomat krále Václava I. a Přemysla 
Otakara II., zakladatel města Kroměříže, zdejší kolegiátní kapituly a manského soudu 

Jan Milíč z Kroměříže (1325 – 1374) 

narozen v Kroměříži, autor náboženských spisů (např. Tři řeči synodní) 

Bartoloměj Paprocký z Hlahol (1543 – 1614) 

působil v Kroměříži, historik, genealog, heraldik, básník a politický publicista 

František z Dietrichsteina (1570 – 1636) 

kardinál, politik na dvoře Rudolfa II., v Kroměříži dohlížel na úřad manského soudu, na zámek soustředil správu olomouckého biskupství 

Pavel Josef Vejvanovský (1640 – 1693) 

skladatel barokní hudby, v Kroměříži působil ve službách biskupa Lichtensteina, trubač, 
autor řady světských a chrámových skladeb, biskupský kapelních a ředitel kůru 

František Adolf Moravec (1734 – 1814) 

piarista působící v Kroměříži, historik Moravy, spisovatel, pedagog, teolog a filozof

František Mirovít Lorenz (1800 – 1863) 

varhaník, hudební skladatel a pedagog působící v Kroměříži 

František Skopalík (1822 – 1891) 

narozen v Záhlinicích u Hulína, zakladatel Jednoty záhlinicko-kvasické, rolník, poslanec 

Ferdinand Stolička (1838 – 1874) 

narozen v Bílanech u Kroměříže, geolog a paleontolog v Indii a Tibetu, spisovatel 

Antonín Cyril Stojan (1851 – 1923) 

arcibiskup olomoucký, doktor teologie, spisovatel, zemský a říšský poslanec, starosta Matice Svatohostýnské 

Maxmilián Grünfeld (1856 – 1933) 

narozen v Kroměříži, zástupce vrchního rabína, pedagog, autor publikací o dějinách židů v Kroměříži

Ferdinand Vach (1860 – 1939) 

dirigent, sbormistr, muzikolog, ředitel hudební školy spolku Moravan v Kroměříži, autor studií o sborovém zpěvu, zakladatel pěveckého sboru později nazvaného „Pěvecké sdružení moravských učitelů“ 

Max Švabinský (1873 – 1962) 

narozen v Kroměříži, významný malíř a grafik (novoromantismus a secese), člen spolku výtvarných umělců Mánes 

František Vácslav Peřinka (1878 – 1949) 

archivář a historik města Kroměříže, topograf, vlastivědný pracovník, místopisec a národopisec, autor Dějin města Kroměříže 

Václav Talich (1883 – 1961) 

narozen v Kroměříži, dirigent (orchestr Národního divadla, Česká filharmonie) 

Jan Rypka (1886 – 1968) 

narozen v Kroměříži, orientalista působící v Istambulu a Teheránu, znalec perské a turecké literatury, spisovatel 

Ludvík Svoboda (1895 – 1979) 

v letech 1934–1938 ve velitelských funkcích u 3. pěšího pluku v Kroměříži, generál, 
prezident Československé socialistické republiky, autor vojenské a memoárové literatury 

Jindřich Spáčil (1899 – 1978) 

narozen v Kvasicích u Kroměříže, středoškolský profesor, autor beletrie a literatury 
pro mládež, publicista 

Jaromír Tomeček (1906 – 1997) 

narozen v Kroměříži, prozaik, autor vlastivědné literatury, spisů pro mládež a překladů
z maďarštiny 

František Kožík (1909 – 1997) 

působil v Kroměříži, prozaik, dramatik a básník, autor rozhlasových a televizních her, 
filmových scénářů, libret a písňových textů

Alexej Čepička (1916 – 1990) 

narozen v Kroměříži, politik (ministr vnitřního obchodu, ministr spravedlnosti, ministr národní obrany), státník (člen předsednictva ÚV KSČ), autor právnické literatury. 

Gustav Brom (1921 – 1995) 

jazzový kapelník, hudební skladatel, zpěvák a klarinetista, studoval v Kroměříži 

Jaroslav Koutecký (1922 – 2005) 

kroměřížský rodák, odborník v oborech fyzika a chemie, předseda Grantové agentury AV 
ČR, autor vědeckých publikací z oblasti elektrochemie, kvantové chemie, fotochemie 

Karel Kachyňa (1924 – 2004) 

působil v Kroměříži, filmový režisér a scénárista 

Miloš Macourek (1926 – 2002) 

kroměřížský rodák, filmový scénárista, dramaturg, autor beletrie - zejména pro děti 

Antonín Tučapský (1928 - 2014) 

působil v Kroměříži, hudební skladatel sbormistr, autor publikací z hudební pedagogiky 

Stanislav Kratochvíl (∗ 1935) 

psychiatr, psycholog, působí dodnes v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži 

Felix Slováček (∗ 1943) 

klarinetista, saxofonista, studoval v Kroměříži 

Karel Kryl (1944 – 1994) 

kroměřížský rodák, písničkář, básník a grafik, jeden z hlavních představitelů českého 
protikomunistického protestsongu v letech 1968–1989

Boris Krajný (∗ 1945) 

pianista, studoval v Kroměříži 

Jaromír Hnilička (∗ 1932) 

hudební skladatel a aranžér působící s Kroměříži, jazzman, trumpetista, spolupracoval 
s orchestrem Gustava Broma, s Láďou Kerndlem atd. 

Antonín Procházka (∗ 1952) 

kroměřížský rodák, herec a režisér Divadla J. K. Tyla v Plzni, úspěšný autor divadelních, 
rozhlasových a televizních her, moderátor televizních pořadů, syn skladatele Antonína Procházky 

Bořivoj Navrátil (1933 - 2011) 

kroměřížský rodák, významný divadelní filmový a rozhlasový herec, zasloužilý člen Národního divadla, vysokoškolský pedagog