Fakturační údaje

IČ: 00 287 351

DIČ: CZ00287351 
        Město Kroměříž není plátcem DPH

Příjmový účet: Komerční Banka, účet číslo 8326340247/0100