Fakturační údaje

IČ: 00 287 351

DIČ: CZ00287351 

Město Kroměříž je plátcem DPH od 1. 5. 2020

Příjmový účet: Komerční Banka, účet číslo 8326340247/0100