Kontakty na úředníky

  B

  sekretariát Městské policie Kroměříž


  G

  administrace, příprava a realizace Programu regenerace MPR a MPZ a územně plánovacích podkladů


  K

  památková péče


  S

  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání


  odpadové hospodářství


  vymáhání pohledávek


  U

  referent (ochrana vod)


  Z

  vymáhání pohledávek

  památková péče


  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  odpadové hospodářství


  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání


  referent (ochrana vod)


  administrace, příprava a realizace Programu regenerace MPR a MPZ a územně plánovacích podkladů


  sekretariát Městské policie Kroměříž