Kontakty na úředníky

  stálá služba


  tísňové volání

  156


  A

  referent (ochrana vod)


  referent, deratizace


  referent (ochrana ZPF)  B


  referent odboru (registrace, administrativa)


  přestupková agenda

  administrativní a spisový pracovník


  projektový manažer  referent odboru (registrace, administrativa)


  sociální pracovnice  evidence a změny v registru vozidel


  C

  čistota města, hřbitovy


  referent (ochrana přírody a krajiny)


  projektový manažer
  registr řidičů


  Č

  veřejný opatrovník  sociální pracovnice


  D

  evidence a změny v registru vozidel  vedoucí oddělení  sekretariát starosty


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  zástupce ředitele pro výcvik a technické zabezpečení
  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  F  odpady, dětská hřiště, veřejné osvětlení a válečné hroby
  údržba místních komunikací, dopravní značení  územní plánování  G


  opravy komunikací a příprava staveb


  právnička úřadu  analytik a administrativní pracovník


  H

  úředník pro vzdělávání


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé


  zvláštní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí


  příjmová pokladna


  veřejný opatrovník
  administrativní pracovnice


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež  J  sociální pracovník  K

  referent (správa lesů) a ochrana zvířat proti týrání

  vymáhání pohledávek
  sociální pracovnice


  zkušební komisař  pojištění vozidel
  přestupková agenda  vedoucí odboru - pověřená vedením


  památková péče


  ředitel městské policie  občanské průkazy  L  přestupkové oddělení


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent (myslivosti, rybářství a veterinární péče)


  územní plánování
  provádění konzultační činnosti


  sociální pracovnice


  M

  vedoucí oddělení

  územní plánování


  evidence a změny v registru vozidel


  sociální pracovnice
  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění


  projednávání přestupků  projektový manažer


  referent odboru (registrace, administrativa)  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  N


  referent (ochrana ovzduší)
  projednávání přestupků  ztráty a nálezy, evidence jízdních kol  územní plánování


  odpadové hospodářství  O


  referent (ochrana vod)


  P


  vymáhání pohledávek


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací  projektový manažer  referent pro krizové řízení  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací

  referent (ochrana přírody a krajiny a ochrana zvířat proti týrání)  R


  sociální pracovnice
  S

  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  přestupková agenda


  zástupce ředitele pro výkon služby


  přestupková agenda, zprávy o pověsti občanů


  administrativa


  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání


  administrativní pracovnice
  sociální pracovnice  interní auditorka


  pracovník komunitního plánování


  agenda rady a zastupitelstva


  odpadové hospodářství


  sociální pracovnice


  památková péče  právnička úřadu


  vymáhání pohledávek


  Š  evidence a změny v registru vozidel, dovozy  evidence a změny v registru vozidel  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel


  vedoucí oddělení


  tajemnice městského úřadu


  T


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  vydávání koordinovaných stanovisek


  referent odboru (správní agendy)  U


  referent (ochrana vod)


  V

  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  vedoucí odboru


  příjmová pokladna


  Z

  vymáhání pohledávek

  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče  vedoucí odboru


  Ž  sekretariát starosty


  tajemnice městského úřadu  agenda rady a zastupitelstva  úředník pro vzdělávání
  referent pro krizové řízení
  provádění konzultační činnosti  administrativní a spisový pracovník
  administrativní pracovnice  přestupková agenda


  přestupková agenda


  přestupková agenda


  přestupková agenda, zprávy o pověsti občanů  vedoucí oddělení


  pojištění vozidel  registr řidičů


  zkušební komisař  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací


  zvláštní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění


  občanské průkazy  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel


  evidence a změny v registru vozidel, dovozy


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel


  vedoucí odboru - pověřená vedením


  administrativa

  územní plánování


  územní plánování


  územní plánování


  územní plánování


  památková péče  památková péče
  příjmová pokladna


  příjmová pokladna

  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  odpadové hospodářství


  odpadové hospodářství  vedoucí oddělení


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (správní agendy)  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání


  referent, deratizace


  údržba místních komunikací, dopravní značení


  čistota města, hřbitovy
  odpady, dětská hřiště, veřejné osvětlení a válečné hroby  opravy komunikací a příprava staveb


  vedoucí odboru


  referent (myslivosti, rybářství a veterinární péče)


  referent (správa lesů) a ochrana zvířat proti týrání


  referent (ochrana ZPF)


  referent (ochrana přírody a krajiny)


  referent (ochrana přírody a krajiny a ochrana zvířat proti týrání)


  vydávání koordinovaných stanovisek
  referent (ochrana ovzduší)


  referent (ochrana vod)


  referent (ochrana vod)  referent (ochrana vod)
  pracovník komunitního plánování  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice  sociální pracovnice  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovník


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče
  veřejný opatrovník


  veřejný opatrovník  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé  administrativní pracovnice

  projektový manažer
  projektový manažer


  projektový manažer


  projektový manažer


  interní auditorka


  vedoucí odboru
  analytik a administrativní pracovník

  právnička úřadu


  právnička úřadu  vedoucí oddělení


  ředitel městské policie


  zástupce ředitele pro výcvik a technické zabezpečení


  zástupce ředitele pro výkon služby


  přestupkové oddělení


  ztráty a nálezy, evidence jízdních kol


  stálá služba


  tísňové volání

  156