Kontakty na úředníky

  tísňové volání

  156


  A

  vedoucí oddělení  referent (ochrana vod)


  poplatky z pobytu a ze psů


  B


  referent odboru (registrace, administrativa)


  přestupková agenda  administrativní a spisový pracovník


  projektový manažer


  sociální pracovnice


  sekretariát Městské policie Kroměříž  výkon silničního správního úřadu a speciálního stav. úřadu


  C


  referent (ochrana přírody a krajiny)


  projektový manažer
  registr řidičů


  Č  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  D


  vedoucí oddělení  administrativa, koordinovaná stanoviska


  sekretariát starosty


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  zástupce ředitele pro výcvik a technické zabezpečení


  projektový manažer


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  F


  čistota města, městský mobiliář, veřejná hřiště, veřejné osvětlení, válečné hroby
  údržba místních komunikací, dopravní značení


  evidence a změny v registru vozidel  G


  investiční referent


  opravy komunikací a příprava staveb


  přestupková agenda


  administrace, příprava a realizace Programu regenerace MPR a MPZ a územně plánovacích podkladů


  analytik a administrativní pracovník


  H

  referentka pro vzdělávání


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé


  zvláštní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí


  veřejný opatrovník  místostarosta


  veřejný opatrovník
  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež  J


  agenda cestovního ruchu, partnerských měst a propagace


  projektový manažer -Zdravé město Kroměříž a MA 21


  sociální pracovník
  K

  projednávání přestupků


  referent (správa lesů) a ochrana zvířat proti týrání


  komunitní plánování

  veřejný opatrovník  příprava podkladů pro SÚ, digitalizace  vymáhání pohledávek  zkušební komisař


  vedoucí oddělení  energetický manažer


  referent (ochrana ZPF)
  administrativní a spisový pracovník


  přestupková agenda


  pojištění vozidel


  referent odboru (registrace, administrativa)
  deratizace, dopravní značení  sociální pracovník  památková péče


  ředitel městské policie


  redaktor Kroměřížského zpravodaje


  příjmová pokladna


  projektový manažer MAP II Kroměříž


  L  přestupkové oddělení


  myslivost, přestupky rybářství, veterinární péče


  územní plánování  vedoucí oddělení


  sociální pracovnice


  M

  provádění konzultační činnosti


  vedoucí oddělení

  územní plánování


  evidence a změny v registru vozidel


  konzultační a poradenská činnost ve školství


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění


  občanské průkazy
  agenda rady a zastupitelstva  referent odboru (registrace, administrativa)


  odpadové hospodářství
  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  N


  referent (ochrana ovzduší)  projednávání přestupků  administrativa, koordinovaná stanoviska


  ztráty a nálezy, evidence jízdních kol

  O

  územní plánování  referent (ochrana vod)


  správa majetku a staveb  P  vymáhání pohledávek


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací  referent pro krizové řízení  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací

  agenda spisové služby, rady a zastupitelstva a administrativa  R

  územní plánování

  sociální pracovnice  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  S

  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  vedoucí oddělení


  rybářské lístky, ochrana přírody a krajiny
  zástupce ředitele pro výkon služby


  přestupková agenda, zprávy o pověsti občanů


  administrativa


  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání


  administrativní pracovnice

  sociální pracovník na úseku bytového hospodářství  odpadové hospodářství


  památková péče

  Š

  odpadové hospodářství


  evidence a změny v registru vozidel, dovozy


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel  tajemnice městského úřadu


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  projednávání přestupků


  T

  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče  U


  referent (ochrana vod)


  V


  obsluha informační linky pro ukrajinské uprchlíky


  městská zeleň, odpadové hospodářství


  sociální pracovnice
  vedoucí odboru

  příjmová pokladna


  Z

  vymáhání pohledávek

  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče
  Ž


  místostarosta


  tajemnice městského úřadu  agenda spisové služby, rady a zastupitelstva a administrativa


  sekretariát starosty


  agenda rady a zastupitelstva
  referentka pro vzdělávání


  redaktor Kroměřížského zpravodaje


  agenda cestovního ruchu, partnerských měst a propagace

  referent pro krizové řízení
  provádění konzultační činnosti  administrativní a spisový pracovník


  administrativní a spisový pracovník
  vedoucí oddělení


  přestupková agenda  přestupková agenda


  přestupková agenda  přestupková agenda, zprávy o pověsti občanů


  vedoucí oddělení


  výkon silničního správního úřadu a speciálního stav. úřadu


  pojištění vozidel  registr řidičů  zkušební komisař


  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací


  zvláštní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění


  občanské průkazy
  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel


  evidence a změny v registru vozidel, dovozy


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel  příprava podkladů pro SÚ, digitalizace  administrativa


  vedoucí oddělení  vedoucí oddělení


  územní plánování


  územní plánování


  územní plánování


  územní plánování


  památková péče  památková péče
  příjmová pokladna


  příjmová pokladna  poplatky z pobytu a ze psů


  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  odpadové hospodářství


  odpadové hospodářství


  odpadové hospodářství
  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání


  údržba místních komunikací, dopravní značení  městská zeleň, odpadové hospodářství  opravy komunikací a příprava staveb  čistota města, městský mobiliář, veřejná hřiště, veřejné osvětlení, válečné hroby


  deratizace, dopravní značení


  vedoucí odboru
  referent (ochrana ovzduší)


  referent (ochrana vod)


  referent (ochrana vod)


  referent (ochrana vod)  vedoucí oddělení


  rybářské lístky, ochrana přírody a krajiny


  myslivost, přestupky rybářství, veterinární péče


  referent (správa lesů) a ochrana zvířat proti týrání


  referent (ochrana ZPF)


  referent (ochrana přírody a krajiny)


  administrativa, koordinovaná stanoviska


  administrativa, koordinovaná stanoviska  projektový manažer MAP II Kroměříž  konzultační a poradenská činnost ve školství
  komunitní plánování


  obsluha informační linky pro ukrajinské uprchlíky

  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovník


  sociální pracovník


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče  veřejný opatrovník


  veřejný opatrovník  veřejný opatrovník


  sociální pracovník na úseku bytového hospodářství

  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé

  investiční referent


  energetický manažer


  projektový manažer  projektový manažer
  projektový manažer -Zdravé město Kroměříž a MA 21


  administrace, příprava a realizace Programu regenerace MPR a MPZ a územně plánovacích podkladů  projektový manažer


  administrativní pracovnice
  analytik a administrativní pracovník  vedoucí oddělení


  správa majetku a staveb
  ředitel městské policie


  zástupce ředitele pro výcvik a technické zabezpečení


  sekretariát Městské policie Kroměříž


  zástupce ředitele pro výkon služby


  přestupkové oddělení


  ztráty a nálezy, evidence jízdních kol


  tísňové volání

  156