Kontakty na úředníky

  tísňové volání

  156


  A


  referent, deratizace


  referent (ochrana vod)  B


  referent odboru (registrace, administrativa)


  přestupková agenda
  administrativní a spisový pracovník


  projektový manažer  sociální pracovnice


  sekretariát Městské policie Kroměříž  evidence a změny v registru vozidel


  C

  čistota města, hřbitovy


  referent (ochrana přírody a krajiny)
  registr řidičů


  Č


  sociální pracovnice


  D

  evidence a změny v registru vozidel  referent (ochrana ZPF)


  vedoucí oddělení  administrativa, koordinovaná stanoviska


  sekretariát starosty


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  zástupce ředitele pro výcvik a technické zabezpečení
  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  F  odpady, dětská hřiště, veřejné osvětlení a válečné hroby
  údržba místních komunikací, dopravní značení


  sociální pracovnice  G


  koordinátor městské mobility


  opravy komunikací a příprava staveb


  právnička úřadu


  administrace, příprava a realizace Programu regenerace MPR a MPZ a územně plánovacích podkladů


  analytik a administrativní pracovník


  H

  referentka pro vzdělávání


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé


  zvláštní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí  příjmová pokladna


  veřejný opatrovník
  veřejný opatrovník

  administrativní pracovnice


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež  projektový manažer a manažer implementace MAP II.


  J


  projektový manažer -Zdravé město Kroměříž a MA 21


  sociální pracovník  K

  referent (správa lesů) a ochrana zvířat proti týrání


  projektový manažer


  vymáhání pohledávek  sociální pracovnice  zkušební komisař
  pojištění vozidel
  přestupková agenda
  památková péče


  ředitel městské policie


  redaktor Kroměřížského zpravodaje


  občanské průkazy


  projektový manažer MAP II Kroměříž  L  přestupkové oddělení


  referent odboru (registrace, administrativa)


  myslivost, přestupky rybářství, veterinární péče


  územní plánování
  provádění konzultační činnosti


  sociální pracovnice


  M

  vedoucí oddělení

  územní plánování


  evidence a změny v registru vozidel


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice
  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění


  projednávání přestupků
  agenda rady a zastupitelstva


  referent odboru (registrace, administrativa)  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  N


  referent (ochrana ovzduší)

  projednávání přestupků
  ztráty a nálezy, evidence jízdních kol  odpadové hospodářství  O

  referent (ochrana vod)


  správa majetku a staveb  P


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací
  referent pro krizové řízení  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací  R

  územní plánování  sociální pracovnice
  S

  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  přestupková agenda


  rybářské lístky, ochrana přírody a krajiny


  zástupce ředitele pro výkon služby


  přestupková agenda, zprávy o pověsti občanů


  administrativa


  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání


  administrativní pracovnice
  sociální pracovnice  interní auditorka


  pracovník komunitního plánování


  odpadové hospodářství


  památková péče


  odpadové hospodářství
  vymáhání pohledávek


  Š  evidence a změny v registru vozidel, dovozy


  evidence a změny v registru vozidel  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel  tajemnice městského úřadu  sociální pracovnice


  T

  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  referent odboru (správní agendy)  U


  referent (ochrana vod)


  V

  agenda vodovodů a kanalizací a projekt. činnosti odboru


  administrativa  projektový manažer


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  vedoucí odboru


  příjmová pokladna


  Z

  vymáhání pohledávek

  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče
  Ž
  tajemnice městského úřadu  sekretariát starosty


  agenda rady a zastupitelstva
  referentka pro vzdělávání


  redaktor Kroměřížského zpravodaje  referent pro krizové řízení
  provádění konzultační činnosti  administrativní a spisový pracovník
  administrativní pracovnice  přestupková agenda


  přestupková agenda


  přestupková agenda


  přestupková agenda, zprávy o pověsti občanů  vedoucí oddělení


  pojištění vozidel


  registr řidičů
  zkušební komisař


  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací


  zvláštní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění

  občanské průkazy
  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel


  evidence a změny v registru vozidel, dovozy


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel  administrativa


  administrativa


  územní plánování


  územní plánování


  územní plánování  památková péče


  památková péče
  příjmová pokladna


  příjmová pokladna


  odpadové hospodářství

  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  odpadové hospodářství


  odpadové hospodářství  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (správní agendy)  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání


  referent, deratizace


  údržba místních komunikací, dopravní značení


  čistota města, hřbitovy
  odpady, dětská hřiště, veřejné osvětlení a válečné hroby  opravy komunikací a příprava staveb


  vedoucí odboru
  referent (ochrana ovzduší)


  referent (ochrana vod)  referent (ochrana vod)


  referent (ochrana vod)  rybářské lístky, ochrana přírody a krajiny


  myslivost, přestupky rybářství, veterinární péče


  referent (správa lesů) a ochrana zvířat proti týrání


  referent (ochrana ZPF)


  referent (ochrana přírody a krajiny)


  administrativa, koordinovaná stanoviska
  pracovník komunitního plánování  sociální pracovnice  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovník


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče
  veřejný opatrovník  veřejný opatrovník
  sociální pracovnice  sociální pracovnice


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé
  projektový manažer
  projektový manažer -Zdravé město Kroměříž a MA 21


  projektový manažer MAP II Kroměříž


  administrace, příprava a realizace Programu regenerace MPR a MPZ a územně plánovacích podkladů  projektový manažer a manažer implementace MAP II.


  koordinátor městské mobility


  agenda vodovodů a kanalizací a projekt. činnosti odboru


  projektový manažer


  projektový manažer


  administrativní pracovnice
  analytik a administrativní pracovník

  právnička úřadu  vedoucí oddělení


  správa majetku a staveb


  interní auditorka  ředitel městské policie


  zástupce ředitele pro výcvik a technické zabezpečení


  sekretariát Městské policie Kroměříž


  přestupkové oddělení


  ztráty a nálezy, evidence jízdních kol


  zástupce ředitele pro výkon služby


  tísňové volání

  156