Kontakty na úředníky

  jednorázové povolenky pro vjezd do pěší zóny


  tísňové volání

  156


  A

  vedoucí oddělení  referent (ochrana vod)


  poplatky z pobytu a ze psů


  B


  referent odboru (registrace, administrativa)  přestupková agenda  administrativní a spisový pracovník


  projektový manažer


  sociální pracovnice


  sekretariát Městské policie Kroměříž  výkon silničního správního úřadu a speciálního stav. úřadu


  C


  referent (ochrana přírody a krajiny)


  projektový manažer
  registr řidičů


  Č  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  D


  vedoucí oddělení  administrativa, koordinovaná stanoviska


  sekretariát starosty


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  zástupce ředitele pro výcvik a technické zabezpečení


  projektový manažer


  F


  čistota města, městský mobiliář, veřejná hřiště, veřejné osvětlení, válečné hroby
  údržba místních komunikací, dopravní značení


  evidence a změny v registru vozidel  G


  investiční referent


  opravy komunikací a příprava staveb


  evidence a změny v registru vozidel


  přestupková agenda


  administrace programu Regenerace MPR a územně plánovacích podkladů


  analytik a administrativní pracovník


  H

  referentka pro vzdělávání


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé


  zvláštní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí


  veřejný opatrovník  místostarosta


  veřejný opatrovník
  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež  administrativa, koordinovaná stanoviska


  J


  agenda cestovního ruchu, partnerských měst a propagace


  agenda Zdravého města a MA21, propagace a spisové služby


  sociální pracovník
  K

  projednávání přestupků


  referent (správa lesů) a ochrana zvířat proti týrání


  komunitní plánování

  veřejný opatrovník  příprava podkladů pro SÚ, digitalizace  vymáhání pohledávek  zkušební komisař


  vedoucí oddělení  referent (ochrana ZPF)
  administrativní a spisový pracovník


  přestupková agenda


  pojištění vozidel


  referent odboru (registrace, administrativa)


  administrace grantového systému města Kroměříže  deratizace, dopravní značení  sociální pracovník  památková péče


  ředitel městské policie


  redaktor Kroměřížského zpravodaje  příjmová pokladna


  projektový manažer MAP II Kroměříž


  L  stavební řád


  přestupkové oddělení


  myslivost, přestupky rybářství, veterinární péče


  územní plánování  sociální pracovnice


  M

  provádění konzultační činnosti

  územní plánování


  evidence a změny v registru vozidel


  konzultační a poradenská činnost ve školství


  sociální pracovnice


  sociální pracovník - odborný garant  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění


  občanské průkazy
  projektový manažer


  agenda rady a zastupitelstva  referent odboru (registrace, administrativa)  odpadové hospodářství
  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  N


  referent (ochrana ovzduší)  projednávání přestupků  agenda vodovodů a kanalizací a investiční činnosti


  ztráty a nálezy, evidence jízdních kol

  O

  územní plánování  referent (ochrana vod)


  správa majetku a staveb


  P

  projednávání přestupků
  vymáhání pohledávek


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací  referent pro krizové řízení  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací
  sociální pracovník


  právní agendy v oblasti práva na informace, obecního zřízení a střetu zájmů  R

  územní plánování


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)

  sociální pracovnice  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  S

  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  sociální pracovník - case manager


  vedoucí oddělení


  rybářské lístky, ochrana přírody a krajiny


  agenda spisové služby, rady a zastupitelstva a administrativa  zástupce ředitele pro výkon služby


  přestupková agenda, zprávy o pověsti občanů


  administrativa


  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání

  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče  sociální pracovník na úseku bytového hospodářství  odpadové hospodářství


  památková péče
  Š

  odpadové hospodářství


  evidence a změny v registru vozidel, dovozy


  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel  tajemnice městského úřadu


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče  T

  energetický manažer  U


  referent (ochrana vod)


  V

  obsluha informační linky pro ukrajinské uprchlíky


  městská zeleň, odpadové hospodářství


  sociální pracovnice
  vedoucí odboru
  grafik, fotograf  příjmová pokladna


  Z

  vymáhání pohledávek


  vedoucí odboru


  místostarosta


  redaktor Kroměřížského zpravodaje


  tajemnice městského úřadu
  referentka pro vzdělávání  agenda spisové služby, rady a zastupitelstva a administrativa


  sekretariát starosty


  agenda rady a zastupitelstva


  referent pro krizové řízení
  provádění konzultační činnosti  administrativní a spisový pracovník


  administrativní a spisový pracovník
  právní agendy v oblasti práva na informace, obecního zřízení a střetu zájmů


  správa majetku a staveb


  vedoucí oddělení


  přestupková agenda


  přestupková agenda
  přestupková agenda


  přestupková agenda, zprávy o pověsti občanů


  vedoucí oddělení


  výkon silničního správního úřadu a speciálního stav. úřadu


  pojištění vozidel  registr řidičů  zkušební komisař


  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací


  zvláštní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění  občanské průkazy
  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel


  evidence a změny v registru vozidel, dovozy


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel
  příprava podkladů pro SÚ, digitalizace


  stavební řád


  administrativa
  příjmová pokladna


  příjmová pokladna  poplatky z pobytu a ze psů


  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  odpadové hospodářství


  odpadové hospodářství


  odpadové hospodářství
  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání


  údržba místních komunikací, dopravní značení  městská zeleň, odpadové hospodářství  opravy komunikací a příprava staveb  čistota města, městský mobiliář, veřejná hřiště, veřejné osvětlení, válečné hroby


  deratizace, dopravní značení


  vedoucí odboru
  referent (ochrana ovzduší)  referent (ochrana vod)


  referent (ochrana vod)


  referent (ochrana vod)


  vedoucí oddělení


  rybářské lístky, ochrana přírody a krajiny


  myslivost, přestupky rybářství, veterinární péče


  referent (správa lesů) a ochrana zvířat proti týrání


  referent (ochrana ZPF)


  referent (ochrana přírody a krajiny)


  administrativa, koordinovaná stanoviska


  administrativa, koordinovaná stanoviska  projektový manažer MAP II Kroměříž  konzultační a poradenská činnost ve školství
  komunitní plánování


  obsluha informační linky pro ukrajinské uprchlíky
  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice  sociální pracovnice


  sociální pracovník


  sociální pracovník


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče  sociální pracovník - odborný garant


  sociální pracovník - case manager


  veřejný opatrovník  veřejný opatrovník


  veřejný opatrovník


  sociální pracovník na úseku bytového hospodářství
  sociální pracovnice  sociální pracovník


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé
  agenda vodovodů a kanalizací a investiční činnosti


  energetický manažer
  investiční referent


  administrace programu Regenerace MPR a územně plánovacích podkladů  projektový manažer


  projektový manažer  administrace grantového systému města Kroměříže


  projektový manažer


  projektový manažer  vedoucí oddělení


  územní plánování


  územní plánování


  územní plánování


  územní plánování


  vedoucí odboru


  agenda cestovního ruchu, partnerských měst a propagace


  agenda Zdravého města a MA21, propagace a spisové služby  grafik, fotograf  památková péče


  památková péče  analytik a administrativní pracovník
  ředitel městské policie


  zástupce ředitele pro výcvik a technické zabezpečení


  sekretariát Městské policie Kroměříž


  zástupce ředitele pro výkon služby


  přestupkové oddělení


  ztráty a nálezy, evidence jízdních kol


  jednorázové povolenky pro vjezd do pěší zóny


  tísňové volání

  156