Kontakt na Městský úřad Kroměříž

© Město Kroměříž
Velké nám. 38
767 01  Kroměříž
Telefon:

573 338 388

Datová schránka:

ofw3nr

 

Sídlo Muzea Kroměřížska bylo, jako původní renesanční budova s klenbami a portálem, vybudováno r. 1609 kardinálem Františkem z Dietrichsteina ze dvou domů s bohatou historií (1636 – 1643 jezuitský seminář, pak 
vrchnostenský kapitulní dům biskupské správy). Dům byl považován, hned po zámku, za nejprostornější a nejhonosnější budovu ve městě. V současné době spravuje rozsáhlé sbírkové fondy a zpřístupňuje stálé expozice i časově omezené výstavy.

Návštěvníci mohou zhlédnout rozsáhlé expozice, k nimž patří například „Památník Maxe Švabinského“ věnovaný kroměřížskému rodákovi Maxi Švabinskému, dále archeologicko-přírodovědná expozice „Příroda a Člověk“. 

Otevřena je i stálá expozice v atraktivním historickém sklepení s názvem “Historie ukrytá pod dlažbou města“. V muzeu, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj, se koná každoročně řada zajímavých akcí a tvořivých dílen.

Odborná knihovna Muzea Kroměřížska je obsahově zaměřena na historii, archeologii, dějiny umění, slovníkovou aencyklopedickou literaturu, bibliografii a specifikou je zaměření na oblast knižní kultury. Knižní fond činí 37 tisíc svazků.

Pro návštěvníky je přístupná badatelna s internetem a kopírkou. 

Muzeum Kroměřížska je zřízeno Zlínským krajem a prostory a sbírky, které využívá v Kroměříži nezabírají zdaleka celou škálu jeho činnosti. Muzeum dále spravuje například komplex lidových staveb v Rymicích, zámek v Chropyni, větrný mlýn ve Velkých Těšanech či hrobku spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach.