Kontakt na Městský úřad Kroměříž

© Město Kroměříž
Slovanské nám. 3920
767 01 Kroměříž
Telefon:

573 503 173

Fax:

573 337 216

Datová schránka:

y77kkyh

 

Knihovna Kroměřížska vznikla již 17. února 1897 a patří mezi významné kulturní instituce města.

Je knihovnou současnou, odpovídající všem požadavkům nastupující informační společnosti. Od roku 1997 sídlí v rekonstruované budově, která plně vyhovuje náročnému provozu s bezbariérovým vstupem do všech oddělení. Kromě klasických knihovnických služeb nabízí také speciální informační a poradenské služby zaměřené zejména na neziskový sektor. Spolupracuje s řadou významných institucí ve městě a v kraji. 

Každoročně se zapojuje do projektů, které pomáhají rozšířit nabídku služeb pro uživatele. Zajišťuje všem občanům rovný přístup k informacím, kulturním a vzdělávacím aktivitám. 

Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny okresu Kroměříž. Knihovnu Kroměřížska již navštívila řada významných osobností kulturního i politického života. V rámci stáží a odborných praxí si zde studenti středních a vysokých škol prohlubují teoretické i praktické poznatky a dovednosti.

Obyvatelé města i okolí si zvykli na množství kulturních a vzdělávacích aktivit, které knihovna pravidelně nabízí. Je přirozeným komunitním centrem města a jeho okolí. Veškerou svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Přispívá ke smysluplnému využití volného času veřejnosti a pomáhá zvyšovat její všeobecné a odborné vzdělání.

Knihovna dále úspěšně realizuje pro seniory ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Univerzitu 3. věku. Studium je realizováno formou dvouletých přednáškových cyklů, které jsou členěny do čtyř semestrů. Studenti U3V jsou na začátku studia slavnostně imatrikulováni za přítomnosti oficiálních představitelů UTB ve Zlíně. Na závěr studia absolventi obdrží Osvědčení o absolvování U3V. Výuku vedou akademičtí pracovníci zlínské univerzity, ale i odborníci z jiných univerzit a odborní pracovníci.