Kontakt na Městský úřad Kroměříž

© Město Kroměříž
Milíčovo nám. 488/2
767 01 Kroměříž
Telefon:

573 339 280

 

Budova Kina Nadsklepí byla postavena na konci 19. století a od té doby slouží ke kultruním účelům. 

Od roku 2012 je provozovatelem kina Dům kultury Kroměříž,p.o.
V roce 2011 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor kina Nadsklepí, došlo k vybudování víceúčelového sálu vhodného pro koncerty akustické hudby, promítání filmů, další koncertní aktivity i vzdělávací a společenské akce. Vznikl prezentační sálek, byl upraven vestibul, zázemí a příslušenství. Prostory jsou bezbariérové i pro osoby se sluchovým handicapem. Projekční technologie kina digitalizována včetně možnosti projekcí ve 3D a přímých přenosů.