Upřesněný návrh programu XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 21.03.2018 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 22. března 2018 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 601/73 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 39, 268/1 a 328/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1400/3 a 1400/4 v k. ú. Kroměříž
2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1500/2 v k. ú. Kroměříž
2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1471/7 v k. ú. Kroměříž
2/7 Prodej pozemku st. parc. č. 1789/6 v k. ú. Kroměříž
2/8 Prodej pozemku parc. č. 2762/5 v k. ú. Kroměříž
2/9 Změna v bodě IX. v usnesení z XXXII. zasedání ZMK  konaného 21. 12. 2017
 (nabytí pozemku parc. č. 64/27 v k. ú. Kotojedy)
2/10 Nabytí pozemku parc. č. 184/11 v k. ú. Trávník
2/11 Nabytí id. ½ pozemku parc. č. 1590/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/12 Nabytí pozemku parc. č. 282/9 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/13 Změna kupujícího jednotky č. 3346/10 v domě č. pop. 3345, 3346 na ul. Talichova
2/14 Plánovací smlouva mezi Josefem Jarkou a městem Kroměříž
2/15 Plánovací smlouva mezi Hanácká pole s. r. o. a městem Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
3/2 Spolek BISON – Spolek pro budování a implementaci
3/3 Program regenerace MPR pro rok 2018
3/4 Spolupráce Kroměříž – Ružomberok, žádost o dotaci z Fondu malých projektů
3/5 Zajištění realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Kroměříž“
3/6 Schválení dotací – I. výzva 2018
3/7 Souhlas s provedením technického zhodnocení
3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

4. Různé
4/1 Zpráva o bezpečnostní situaci  ve městě Kroměříži za rok 2017 a statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2017
4/2 Změna ve složení osadního výboru ve Zlámance

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek