Upřesněný návrh programu XXXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 21.09.2018 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 26. září 2018 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Nabytí id. ½ pozemku parc. č. 530/21 v k. ú. Kroměříž – ulice K Terezovu
2/2 Zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Kroměříž a Povodím Moravy, s. p. (most pro pěší přes řeku Moravu v Kroměříži)
2/3 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 3345/2 v domě č. pop. 3345 na ul. Talichova v Kroměříži
2/4 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž se společností Hanácká pole, s. r. o.

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Program pro poskytování finanční podpory v rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města pro rok 2019
3/2 Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na ro 2018 pro poskytovatele  sociálních služeb na základní činnosti
3/3 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro poskytovatele sociálních služeb na fakultativní činnost
3/4 Žádost VETUS MOLENDINI CZ, z. s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2018
3/5 Program regenerace MPR na rok 2018
3/6 Program regenerace MPR na rok 2019
3/7 Souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení
3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

4. Různé
4/1 Fórum Zdravého města Kroměříž a místní Agendy 21 – ověřené priority občanů města 2018
4/2 Rekreační přístav Kroměříž – projednání záměru, na 17:00 – přizváni zástupci Ředitelství vodních cest ČR

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek