Upřesněný návrh programu XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 28.06.2017 | Jan Vondrášek

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 29. června v 16:00 v zasedací místnosti na radnici. Jednání je veřejné.

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1       Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3296/6 v k. ú. Kroměříž

2/2       Prodej části pozemku parc. č. 625/67 v k. ú. Kroměříž

2/3       Prodej části pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž

2/4       Prodej části pozemku parc. č. 994/3 v k. ú. Kroměříž

2/5       Směna částí pozemků parc. č. 244/1 a stpč. 32/2 v k. ú. Kotojedy

2/6       Nabytí id. ½ pozemku parc. č. 530/21 v k. ú. Kroměříž od ÚZSVM –

            ulice K Terezovu

2/7       Změna v usnesení z XXII. zasedání ZMK konaného 1. prosince 2016

2/8       Plánovací smlouva mezi M.  Hájkem a městem Kroměříž

2/9       Plánovací smlouva mezi F. Gajdošíkem a městem Kroměříž

2/10     Plánovací smlouva mezi P. Zedníkem a městem Kroměříž

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1       Schválení účetní závěrky města Kroměříže za rok 2016

3/2       Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2016

3/3       Závěrečný účet Mikroregionu Kroměřížsko za rok 2016

3/4       Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž

3/5       Smlouva o poskytnutí dotace – nákup dopravního automobilu pro jednotku

požární ochrany v Bílanech a v Postoupkách

3/6       Rozdělení dotací – II. výzva 2017

3/7       Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 – III. výzva

3/8       Závěrečný účet a zpráva o hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

3/9       Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

 

4. Různé

4/1       Obecně závazná vyhláška města Kroměříž  č. 7/2017

4/2       Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb Senior Taxi

4/3       Jmenování koordinátorky  Projektu Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21

4/4       Fórum Zdravého města Kroměříž a MA 21 – priority občanů města

4/5       Memorandum o spolupráci s Českou televizí na projektu „Četníci z Kroměříže“

            18 hod. – přizván autor projektu Petr Bok

4/6       Odpověď Ing. Kuchařovi na interpelaci

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 

6. Interpelace

 

7. Závěr

Sdílejte článek

Tisknout článek