Upřesněný návrh programu XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 25.08.2017 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Upřesněný návrh programu XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 31. srpna 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 1/2  a části parc. č. 1/1 v k. ú. Těšnovice
2/2 Prodej pozemku parc. č. 544 v k. ú. Vážany u Kroměříže 
2/3 Prodej pozemku parc. č. 137 v k. ú. Postoupky
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Postoupky
2/5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 577/4 v k. ú. Zlámanka 
2/6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 219 v k. ú. Těšnovice
2/7 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2353/50 v k. ú. Kroměříž
2/8 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž – ulice K Terezovu
2/9 Směna části pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Velehradská
2/10 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 1300 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
2/11 Plánovací smlouva mezi I. S. FOND, spol. s r. o. a městem Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Návrh na změnu vyhlášky o místních poplatcích
3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

4. Různé 

4/1 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu 
města Kroměříže
4/2 Zásady pro vyhlašování Kulturního počinu  roku
4/3 Odborné posouzení věcného předkupního práva – Podnikatelský inkubátor  Kroměříž, spol. s r.o.

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                            starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek