Upřesněný návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 21.12.2016 |

Zastupitelstvo a rada

Upřesněný návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. prosince 2016 v 16 hodin.

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej části pozemku parc. č. 414/3 v k. ú. Kroměříž
2/2 Prodej id. 1/12 pozemku parc. č. 1087/2 v k. ú. Bulhary
2/3 Nabytí pozemků parc. č. 820/2, 820/6, 820/8, 820/9, 690/6 a 690/23 v k. ú. Kroměříž
2/4 Nabytí pozemku parc. č. 1/10 v k. ú. Trávník
2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž (žádost manželů Adami)
2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. 414/2 v k. ú. Kroměříž 
(žádost Bc. Kalincové)
2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 a pozemku parc. č. 414/6 v k. ú. Kroměříž 
2/8 Žádost o zrušení předkupního práva – Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o. 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017
3/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2016 o místních poplatcích
3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016
3/4 Rozpočet města Kroměříže na rok 2017 

4. Různé 

4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5/2008
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2016, kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška města Kroměříž č. 7/2008

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

 

Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek