Upřesněný návrh programu XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 14.10.2016 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Přinášíme upřesněný návrh programu XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. října 2016 v 16 hodin.

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Nabídka Fondu ohrožených dětí k odkupu nemovitostí na ul. Kollárova 

2/2 Prodej pozemků parc. č. 1783/2 a 1790/12 v k. ú. Kroměříž

2/3 Zveřejnění záměru prodeje  části pozemku parc. č. 143 v k. ú. Postoupky

2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 137 v k. ú. Miňůvky 

2/5 Nabytí objektů občanské vybavenosti bez č. pop. na pozemcích stpč. 6212 a stpč. 7704 v k. ú. Kroměříž

2/6 Nabytí pozemků parc. č. 102/2 a 102/3 v k. ú. Hradisko z vlastnictví ČR – ÚZSVM

2/7 Směna pozemků v k. ú.  Kroměříž

2/8 Plánovací smlouva  mezi Hanácká pole, s. r. o. a městem Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Program regenerace MPR pro rok 2016 – změna jedné akce

3/2 Program regenerace MPR na rok 2017

3/3 Pořízení domácích kompostérů v rámci žádosti o dotace z Operačního programu životní prostředí

3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže  na rok 2016 

4. Různé 

4/1 Zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž

4/2 Vyjádření k dopisu AK  Brož & Sokol & Novák 

4/3 Žádost o poskytnutí cen na ARSfilm amatérů 2016

4/4 Žádost Sdružení Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Kroměříž o ocenění členů sboru

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek