Upřesněný návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 26.08.2016 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Upřesněný návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. září 2016 v 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Akcionářská dohoda – Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
2/2 Směna nemovitostí mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s. 
2/3 Zřízení služebnosti stezky a cesty ve prospěch areálu „Čápka“
2/4 Žádost Střední školy podnikatelské a VOŠ, s. r. o. o zrušení předkupního práva 
2/5 Plánovací smlouva mezi Hanácká pole, s. r. o. a městem Kroměříž
2/6 Zrušení části bodu č. IV. v usnesení z XXV. ZMK konaného 27. června 2013 – 
zveřejnění záměru prodeje domu č pop. 996 na ulici Rostislavova
2/7 Směna pozemků v k. ú. Postoupky 
2/8 Směna pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže
2/9 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 276/2 v k. ú.  Kotojedy
2/10 Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 120 včetně budovy č. pop.  132 v k. ú. Trávník
2/11 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu  vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR – ÚZSVM a         městem Kroměříž
2/12 Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1020/43 v k. ú. Kroměříž – schválení kupní ceny 
2/13 Nabytí části chodníku na pozemku parc. č. 3271/2 v k. ú. Kroměříž 
2/14 Nabytí id. 3/45 pozemku stpč. 415 a budovy bez č. pop. v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR ÚZSVM
2/15 Nabytí pozemků parc. č. 3132/15 a 1641/7 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/16 Změna v převodu nebytové jednotky č. 3338/13 v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Žádost Národního památkového ústavu o poskytnutí finančního příspěvku 
3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

4. Různé 

4/1 Žádost spolku Moravští madrigalisté o ocenění členů sboru
4/2 Oznámení přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži o vzdání se funkce 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek