Upřesněný návrh programu XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 15.04.2016 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Upřesněný návrh programu XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. dubna 2016 v 16 hodin.

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 115/1 v k. ú. Bílany
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 688/144 v k. ú. Vážany u Kroměříže
2/3 Prodej pozemku parc. č. 300/3 v k. ú. Miňůvky
2/4 Prodej částí pozemku parc. č. 277/1 v k. ú. Kroměříž
2/5 Prodej budovy vodojemu na pozemku stpč. 3307 v k. ú. Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozdělení dotací I. výzva 2016
3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

4. Různé 

4/1 Pojmenování nové ulice v lokalitě Dolních Zahrad 
4/2 Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
4/3 Změna ve složení výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR
4/4 Návrh na ocenění Jany Štěpánové 
4/5 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříž za rok 2015 a statistika činnosti 
Městské policie Kroměříž za rok 2015 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek