Upřesněný návrh programu XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříž

| 04.09.2020 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 10. září 2020 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 876/1, parc. č. 937/10 a parc. č. 937/27, vše v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 2353/1 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1586/8 v k. ú. Kroměříž
2/4 Nabytí pozemku parc. č. 1534/2 v k. ú. Kroměříž
2/5 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – UZSVM a městem Kroměříž, parc. č. 1052/2 v k. ú. Kroměříž
2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – UZSVM a městem Kroměříž, parc. č. 1613/4 v k. ú. Kroměříž
2/7 Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky od SBD Dolmen – bytové družstvo 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost Zemského hřebčince Tlumačov s. p. o. o dotaci
3/2 Rekonstrukce skateparku
3/3 Rozpočtové opatření – neinvestiční účelová dotace pro kočičí útulek „Zatoulané štěstí“
3/4 Schválení dotací k žádostem o dotace nad 50.000 Kč – II. výzva 2020
3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020

4. Různé
4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 8/2020

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek