Upřesněný návrh programu XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříž

| 22.05.2020 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 28. května 2020 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení
16.30 hod. – přizván Ing. Petr Liškář, MBA - místopředseda představenstva Kroměřížské
                     nemocnice, a. s.

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 258 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměř힨
2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 643/26 v k. ú. Kroměříž
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 65 v k. ú. Hradisko
2/5 Prodej části pozemku parc. č. 249 v k. ú. Hradisko  
2/6 Prodej části pozemku parc. č. 1500/352 v k. ú. Kroměříž
2/7 Prodej části pozemku parc. č. 26/4 v k. ú. Těšnovice – E.ON Distribuce, a. s.
2/8 Nabytí pozemku stpč. 8037/2 v k.ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/9 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a BD Blahoslavova s. r. o.

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 5/2020
3/2 Schválení dotací – I. výzva 2020
3/3 Dotace I. výzva – vyřazené žádosti
3/4 Program pro poskytování dotací na rok 2020 – aktualizace hodnocení žádostí
3/5 Žádost Umělecké iniciativy Kroměříž o poskytnutí finančního příspěvku
3/6 Otevřené brány
3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže

4. Různé
4/1 Souhlas s umístěním restaurační zahrádky na Velkém náměstí pro ČERNÝ OREL pivovar s. r. o.
4/2 Zmocnění zástupce města Kroměříže na  řádnou valnou hromadu společnosti Biopas, spol. s r. o.

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek