Upřesněný návrh programu VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 14.06.2019 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejněn záměru směny pozemků v k. ú. Trávník
2/2 Prodej pozemku parc. č. 1971/1 v k. ú. Kroměříž
2/3 Prodej části pozemku parc. č. 1500/239 v k. ú. Kroměříž
2/4 Prodej části pozemku parc. č. 479/2 v k. ú. Trávník
2/5 Směna pozemků mezi městem Kroměříž a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
2/6 Nabytí pozemku parc. č. 1878/50 v k. ú. Kroměříž
2/7 Nabytí pozemku parc. č. 1052/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/8 Nabytí pozemku parc. č. 3265/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/9 Nabytí pozemku parc. č. 1279 v k. ú. Hradisko z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/10 Nabytí pozemku parc. č. 583 v k. ú. Skaštic e z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/11 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu BKM/8635/2018
2/12 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu BKM/8639/2018
2/13 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3269/1 v domě č. pop. 3269, Kroměříž
2/14 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3269/11 v domě č. pop. 3269, Kroměříž
2/15 Zrušení bodu č. X. v usnesení z XXXII. ZMK konaného 21. 12. 2017
2/16 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a OKC s. r. o.

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Zakoupení nového vozu Sociálními službami města Kroměříže, p. o. pro odlehčovací
sociální službu
3/2 Dar osobního automobilu Sociálním službám města Kroměříže, p. o.
3/3 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže Sociálním službám Pačlavice, p. o.
3/4 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu  města Kroměříže Domu sociálních služeb Návojná, p. o.
3/5 Program regenerace MPR na rok 2019
3/6 Žádost na zrušení předkupního práva k nemovitostem, ul. Tovačovského, v majetku manželů Kostkových
3/7 Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města Kroměříže za rok 2018
3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019


4. Různé
4/1 Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21
4/2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže
4/3 Podnět k omezení provozní doby restaurace
4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 6/2019
4/5 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž - 2019
4/6 Zpráva z 3. zasedání kontrolního výboru ZMK

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr
         
   Mgr. Jaroslav Němec 
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek