Upřesněný návrh programu V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 20.03.2015 |

Zastupitelstvo a rada

Upřesněný návrh programu V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 25. března 2015

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Nabytí pozemku v k. ú. Vážany u Kroměříže

2/2 Zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Žádost Kroměřížských technických služeb, s. r. o., o poskytnutí ručení pro úvěr KTS, s. r. o.

3/2 Podpora iniciativ mládeže ve Zlínském kraji

3/3 Přidělení dotací z Programu regenerace Městské památkové rezervace Kroměříž pro rok 2015 

3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

4. Různé 

4/1 Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

4/2 Složení osadních výborů v místních částech města Kroměříže a volba předsedů osadních výborů

4/3 Návrh na udělení pamětní medaile města Kroměříže za 50 dárcovství krve 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr


Mgr. Jaroslav Němec

                                                              starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek