Upřesněný návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 18.03.2019 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2019 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1.  Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 5978 v k. ú. Kroměříž
2/2 Prodej části pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž
2/3 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 3270/16 v domě č. pop. 3270, ul. Talichova
2/4 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s.

3.  Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Program regenerace MPR na rok 2019
3/2 Schválení dotací k žádostem nad 50.000 Kč – I. výzva 2019
3/3 Žádost Sociálních služeb města Kroměříže o souhlas s nákupem osobního vozidla
3/4 Nákup nového vozu zajišťujícího provoz Senior taxi
3/5 Nákup vozidel pro Dům kultury v Kroměříži  a Knihovnu Kroměřížska, p. o.
3/6 Členství ve Svazu měst a obcí České republiky
3/7 Smlouva o odepisování technického zhodnocení
3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

4.  Různé
4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2019
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2019
4/3 Změna zřizovací listiny Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.
4/4 Memorandum o spolupráci
4/5 Personální složení a volba předsedů osadních výborů
4/6 Informace k projektu  sportovního areálu Kotojedy
4/7 Zpráva z 1. zasedání kontrolního výboru ZMK

5.  Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7.  Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek