Pozvánka na XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 02.02.2018 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 8. února 2018 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Program

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1627/1 v k. ú. Kroměříž

2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 643/26 v k. ú. Kroměříž

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 1516 v k. ú. Skaštice

2/4 Prodej pozemku parc. č. 2766/5 v k. ú. Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Žádost o dotaci z rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 organizace ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s. 

3/2 Dotace města Kroměříže poskytovatelům sociálních služeb

3/3 BESIP Zlínského kraje – žádost o dotaci 

3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

4. Různé 

4/1 Zpráva o činnosti výboru ZMK pro regeneraci MPR  a tvorbu regulačního plánu

MPR Kroměříž za rok 2017

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr


Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek