Pozvánka na XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 14.02.2022 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 17. února 2022 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 5201 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje  části pozemku parc. č. 2769/1 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 306/1 a 1440/1 v k. ú. Zlámanka
2/4 Prodej části pozemku parc. č. 1400 v k. ú. Bílany
2/5 Nabytí id. ½ pozemku parc. č. 1808/9 v k. ú. Kroměříž
2/6 Nabytí pozemku stpč. 8122/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví spol. WACHAL s. r. o.
2/7 Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 3270/5 v domě čp. 3270 v ul.
Talichova
2/8 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR ÚZSVM a městem Kroměříž
 (BKM/8073/2021)
2/9 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mez ČR ÚZSVM a městem Kroměříž
 (BKM/89/26/2021)
2/10 Sazby cen pozemků v majetku města Kroměříže

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o poskytnutí dotace na rok 2022
3/2 Rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb
3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021
3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022

4. Různé
4/1 Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a SK Hanácká Slavia Kroměříž a. s. o poskytnutí neinvestiční dotace 
4/2 Otevřené brány

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek