Pozvánka na XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 02.09.2021 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve středu 8. září 2021 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje  pozemků parc. č. 1172/7 a 1182/2 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 890/17 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 4921 v k. ú. Kroměříž
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1134 v k. ú. Postoupky
2/5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 40/1, včetně budovy č. pop. 28 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/6 Směna pozemků mezi městem Kroměříž a Moravským rybářským svazem z. s.
2/7 Bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 719/1 v k. ú. Kroměříž Zlínskému kraji
2/8 Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje
2/9 Nabytí pozemků parc. č. 893/33 a 893/51 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu
2/10 Plánovací smlouva č. 02/2021 mezi městem Kroměříž a Farma Bedýnka s. r. o.

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Schválení dotací – II. výzva 2021
3/2 Žádost Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. o dotaci
3/3 Rozpočtová opatření

4. Různé
4/1 Memorandum o spolupráci při pořádání Mezinárodního festivalu vojenských hudeb
 v letech 2022 – 2026
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 4/2021
4/3 Projednání petice Pe 3/2021

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek