Pozvánka na XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 14.06.2021 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 17. června 2021 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

 

1. Zahájení


2. Majetkové záležitosti města Kroměříže


2/1 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1701/1 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 937/27 v k. ú. Kroměříž
2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž
2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1500/86 v k. ú. Kroměříž
2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 667/34 v k. ú. Vážany u Kroměříže
2/7 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 107/1, 107/12 a 456/1v k. ú. Těšnovice
2/8 Zveřejnění záměru prodeje id. 2/5 pozemku parc. č. 34 v k. ú. Postoupky
2/9 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Postoupky
2/10 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže
2/11 Prodej pozemku parc. č. 3385 v k. ú. Kroměříž
2/12 Prodej části pozemku parc. č. 604/37 v k. ú. Kroměříž
2/13 Prodej části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž
2/14 Prodej pozemku parc. č. 307/3 v k. ú. Bílany
2/15 Žádost o zrušení předkupního práva na pozemky v k. ú. Kroměříž, ul. Čelakovského
2/16 Uzavření kupní smlouvy mez ČR ÚZSVM a městem, Knihovna Kroměřížska
2/17 Nabytí pozemků parc. č. 174 a parc. č. 176 v k. ú. Miňůvky
2/18 Nabytí pozemku parc. č. 3315/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR ÚZSVM
2/19 Nabytí pozemku parc. č. 1500/342 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví spol. WACHAL
s. r. o.
2/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zrušení předkupního práva k nemovitostem č. p. 431 a č. p.
337 v ul. Tovačovského


3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost spolku Collegium  musicale z. s. o poskytnutí finančního příspěvku
3/2 Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku Sociálním službám města Kroměříže
3/3 Přesun finančních prostředků projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP
Kroměříž II
3/4 Závěrečný účet, aktualizované stanovy a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020
3/5 Závěrečný účet a účetní závěrka  města Kroměříže za rok 2020
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021

 

4. Různé
4/1 Architektonický návrh interiérů velké a malé zasedací místnosti v budově MěÚ
4/2 Delegování zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti BIOPAS,
spol. s r. o.
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 3/2021


5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže


6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK


7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek