Pozvánka na XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 12.04.2021 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 15. dubna 2021 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2715/4 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Postoupky
2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1164 v k. ú. Hradisko
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1259 v k. ú. Hradisko
2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 195 v k. ú. Hradisko
2/6 Prodej pozemku parc. č. 307/3 v k. ú. Bílany
2/7 Nabytí části pozemků v k. ú. Kroměříž a v k. ú. Miňůvky z vlastnictví Arcibiskupství olomouckého
2/8 Nabytí pozemků st. parc. č. 6226/1, parc. č. 979/43, parc. č. 3659/1, parc. č. 3659/2 a parc. č. 3659/3 v k. ú. Kroměříž (Kníhovna Kroměřížska)
2/9 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3089/2 v k. ú. Kroměříž (Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul)
2/10 Podání žádosti o převod pozemků v areálu Bajda do vlastnictví města Kroměříže
2/11 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 333/10 v domě č. pop. 3338 v ul. Havlíčkova


3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Schválení dotací I. výzva 2021 – žádosti nad 50 tis. Kč
3/2 Finanční příspěvek pro Hortus Moraviae, z. s.
3/3 Rozpočtová opatření

4. Různé
4/1 Změna názvu příjemce dotace a statutárního zástupce organizace Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků a o nočním klidu
4/3 Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
4/4 Prostorové umístění sportovní haly

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek