Pozvánka na XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 05.02.2021 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 11. února 2021 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1134 v k. ú. Postoupky
2/2 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Miňůvky
2/3 Prodej podílu na pozemcích v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště a k. ú. Vésky
2/4 Směna pozemku parc. č. 3121/12 ve vlastnictví města Kroměříže za pozemek parc. č. 1104/64 ve vlastnictví společnosti Wachal s. r. o., vše v k. ú. Kroměříž
2/5 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž, BKM/8143/2020
2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM,  BKM/8545/2020

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost rodinného centra Kroměříž, z. s. a Střediska výchovné péče o dotaci
3/2 Rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb
3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021

4. Různé
4/1 Dodatek č. 3 směrnice č. 1/2015 Pravidla fungování a financování osadních výborů
města Kroměříže
4/2 Schválení změny přílohy č. 2 zřizovací listiny Sociálních služeb města Kroměříže,
p. o.
4/3      17.30 hod. – přizvána MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA,  předsedkyně
           představenstva Kroměřížské nemocnice a. s.

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr


    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek