Pozvánka na V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 16.03.2015 |

Zastupitelstvo a rada

 

Město Kroměříž

P O Z V Á N K A

na V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat ve středu 25. března 2015  

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž.

Program:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

4. Různé 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

                                                                Mgr. Jaroslav Němec

                                                              starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek