Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 25.10.2018 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 14:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Program:

1. Zahájení
2. Ustanovení mandátového výboru
3. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva města
4. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města
5. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatelky
6. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
7. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města
8. Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města
9. Volba volebního a návrhového výboru
10. Určení počtu uvolněných členů zastupitelstva města
11. Určení počtu členů rady města
12. Určení výborů zastupitelstva
13. Určení počtu členů jednotlivých výborů
14. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
15. Volba starosty
16. Projev nově zvoleného starosty
17. Volba místostarostů
18. Volba rady města
19. Volba předsedů výborů
20. Volba členů výborů
21. Určení členů zastupitelstva k vykonávání občanských obřadů
22. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
23. Organizační záležitosti
24. Diskuse
25. Závěr

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek