Pozvánka na IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 06.04.2023 | Mgr. Tereza Přádková

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 13. dubna 2023 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

 

1. Zahájení

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Zveřejnění    záměru   prodeje   pozemku   parc. č.   1573/7 v  k. ú.  Kroměříž

2/2 Zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   parc. č.  2402/123   v  k. ú. Kroměříž

2/3 Zveřejnění    záměru   prodeje   pozemku   parc. č. 140/3 v k. ú. Těšnovice              

2/4 Plánovací smlouva č. 02/2023 mezi městem Kroměříž a panem Láníkem

2/5 Dopis občanů města – Rekreační přístav Kroměříž

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Schválení dotací - I. výzva 2023

3/2 Rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování mobilní paliativní péče na rok 2023

3/3 Odsouhlasení rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

3/4 Veřejnoprávní smlouva - projekt Otevřené brány

3/5 Změna názvu příjemce daru 

3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2023

 

4. Různé 

4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2022, o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků a o nočním klidu 

4/2 Zrušení obecně závazné vyhlášky města Kroměříže č. 9/2017 o vedení technické mapy města 

4/3 Odstoupení od realizace Místní Agenda 21 v Kroměříži

4/4 Zrušení DSO Mikroregion Kroměřížsko

4/5 Záměr zrušení organizace Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. a transformace sociální služby pečovatelská služba v rámci Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.

4/6 Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 

4/7 Relaxační zóna - návrh na projednání 

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

 

7. Závěr

 

   Mgr. Tomáš Opatrný 

starosta města Kroměříže 

Sdílejte článek

Tisknout článek