Pozvánka na III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 03.02.2023 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 9. února 2023 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:


1. Zahájení


2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1104/3 v k. ú. Kroměříž

2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2807/20 v k. ú. Kroměříž

2/3 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 876/1, parc. č. 937/10 a parc. č. 937/27, vše v k. ú. Kroměříž  

2/4 Nabytí pozemku parc. č. 920/90 v k. ú. Kroměříž (nabídka SBD Rybníčky)

2/5 Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž v ulici Dolnozahradská z vlastnicví spol.  WACHAL, s. r. o. 

2/6 Podání žádosti o koupi pozemku stpč. 342 v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví ČR - ÚZSVM 

2/7 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb

3/2 Sociální služby města Kroměříže, p. o. - nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby

3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2023

 

4. Různé 

4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2022, o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků a o nočním klidu

4/2 Zřízení osadních výborů města Kroměříže a jejich personální složení

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

 

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK 


7. Závěr    Mgr. Tomáš Opatrný 

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek