Zastupitelé udělili kroměřížským osobnostem pamětní medaile

| 20.11.2008 |

Kroměříž - Hned tři Pamětní medaile města Kroměříže udělili zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 13. listopadu. Za celoživotní přínos v oblasti ochotnického divadla a kultury ve městě si toto ocenění odnesli pánové Ludvík Tvarůžek a Zdeněk Lajkep, ze třetí medaile se může těšit pan Pavel Hurdes, který je padesátinásobným dárcem krve.

Ludvík Tvarůžek se narodil v Kroměříži v roce 1922 a svou divadelní dráhu začal už v roce 1936 jako žák základní školy. Plně se ochotnickému divadlu věnuje od roku 1945, kdy začínal v profesionálním Hanáckém divadle a Ochotnické scéně. Od roku 1952 působil v divadelním odboru závodního klubu PAL Magneton, hrál postavy dramatické i komediální, vždy s vyhraněným názorem na hereckou tvorbu. Herecký styl stále obohacoval o vlastní tvůrčí invence, čímž vznikala pestrá galerie divadelních postav, z nichž mnohé zůstávají dodnes v paměti diváků jako vrcholy amatérského herectví. V letech 1972 - 76 se pětkrát po sobě představil na vrcholné přehlídce amatérského divadla v Jiráskově Hronově. Toto období zároveň patří k vrcholům celé dosavadní herecké historie v Kroměříži. „Zvolil si ochotnické divadlo jako ušlechtilou náplň volného času, jedinečnou možnost seberealizace i jako aktivní formu dialogu mezi herci a návštěvníky divadla. Pamětní medaili města Kroměříže mu zastupitelé udělili jako výraz ocenění za rozvoj ochotnického divadla ve městě,“ uvedla zastupitelka Jitka Dvořáková.

Druhou oceněnou osobností je pan Zdeněk Lajkep. Narodil se v roce 1929 v Prasklicích a po absolvování filozofické fakulty v Brně učil ve Zdounkách a v Kroměříži, kde na schůzkách se studenty v roce 1956 přišel na nápad založit Divadlo poezie. Zdeněk Lajkep byl nejen dramaturgem a režisérem, ale hlavně duší těchto večerů. Velmi významná je i jeho činnost publikační, během níž mimo jiné podrobně zmapoval historii ochotnického divadla ve městě. „Město Kroměříž ocenilo zasvěcenost a vysokou odbornost Zdeňka Lajkepa v oblasti divadla poezie. Pod jeho vedením se rozvinulo mnoho talentů, z nichž mnozí se stali profesionály. I za jeho velký přínos při zpracování publikací a odborných článků a statí z oblasti ochotnického divadla mu zastupitelé města udělují Pamětní medaili města Kroměříže,“ uvedla Jitka Dvořáková.

Stejné ocenění z rukou starosty Miloše Malého obdržel i čestný dárce krve pan Pavel Hurdes z Kroměříže, který má za sebou již padesát odběrů. Svou krev daruje zdarma bez nároku na odměnu.

Sdílejte článek

Tisknout článek