Zastupitelé prodali velkou budovu v Žižkových kasárnách

| 20.12.2005 |

Kroměříž - Kroměřížská radnice už nedisponuje téměř žádným majetkem, který v průběhu tohoto roku získala bezúplatným převodem od armády. S výjimkou vojenského lazaretu a několika objektů, které si hodlá ponechat ve svém vlastnictví, už město prodalo veškeré nemovitosti zděděné po odchodu vojáků z města. Poslední prodej tohoto roku se uskutečnil ve čtvrtek 15. prosince a týká se velké třípodlažní budovy v areálu Žižkových kasáren. O prodej lazaretu bude město usilovat i v příštím roce. 
Po opakovaných snahách o prodej a úpravách podmínek prodeje zastupitelé ponechali minimální kupní cenu na pěti milionech korun. „Předpokládáme, že nižší cena zvýší zájem. A přihlásí-li se více zájemců, je reálné, že se cena při licitaci v rámci prodeje opět zvýší,“ uvedl před časem místostarosta Kroměříže Petr Sedláček. Tento záměr nakonec radnici vyšel. O budovu projevily zájem tři subjekty a všechny splnily podmínky pro účast ve výběrovém řízení. Licitací kupní cena vzrostla až na sedm milionů šest set tisíc korun, které nabídla vítězná společnost PMS Reality z Hanušovic. Na druhém místě ve výběrovém řízení skončila společnost Consultnet, s. r. o.  a třetí v pořadí FAKO, s. r. o. „ Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 31. ledna příštího roku,“ uvedl místostarosta Petr Sedláček.
 Jediným majetkem, který radnice bezúplatně získala od armády a který je stále určen k prodeji, je bývalý vojenský lazaret. Jeho minimální cenu zastupitelé stanovili na patnáct milionů korun. Zájemci o účast ve výběrovém řízení se mohou hlásit nejpozději do 18. ledna a jejich povinností je složení tisícikorunového administrativního poplatku a milionové kauce, a to nejpozději do 24. ledna. 
S průběhem prodejů v letošním roce je vedení města spokojeno. „Areály Žižkových kasáren a lazaretu jsme převzali začátkem února a areál Rybalkových kasáren 13. května. S výjimkou lazaretu a objektů, které si chceme ponechat, už není nic z toho v majetku města a myslím si, že je to úspěch. Obzvláště když vezmeme v úvahu, že řada jiných měst, která se dostala do podobné situace, měla s prodejem armádního majetku velké problémy a nemovitosti jim dlouho chátraly, aniž by o ně někdo jevil zájem,“ uvedl starosta Kroměříže Petr Dvořáček.  
Kroměřížská radnice za prodej armádního majetku utržila celkem 124 milionů 800 tisíc korun. K majetku, který městu zůstává, patří bývalý Posádkový dům armády, dnes Klub Velehradská, velký objekt na novém Hanáckém náměstí, který by radnice chtěla přestavět na domov důchodců. V menší budově ve stejné lokalitě by měli mít sídlo dobrovolní hasiči. V nedaleké Purkyňově ulici zůstává po armádě bývalá ubytovna, kterou by radnice chtěla přebudovat na byty pro příjmově vymezené osoby. Sousední dva malé domky pro změnu poslouží jako skautské klubovny.
     

Sdílejte článek

Tisknout článek