Zastupitelé petici nevyhoví, daň sníží až krize pomine

| 16.09.2009 |

Kroměříž – Zastupitelé města Kroměříže nebudou měnit navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti schválené letos v květnu. Nevyhoví tak petici, kterou bezprostředně po navýšení koeficientu z čísla je 1 na číslo 3 sepsal Bc. David Dvořáček a podepsalo 872 občanů města. Vedení města svůj postoj nemění kvůli finanční situaci vyplývající z hospodářské krize. Pokud to však v budoucnu situace dovolí, jsou připraveni koeficient snížit.

Podle starosty Miloše Malého domovní daň městu přinášela v případě koeficientu 1 zhruba 10 milionů korun. Cena služeb, které radnice občanům poskytuje, však tento daňový podíl občanů mnohonásobně převyšuje. „Jen svícení ve městě a místních částech přesahuje cifru 11 milionů korun. Sdílené daně přicházející od státu mají stále sestupnou tendenci a přitom je nezbytné, abychom služby, které město občanům poskytuje a na které si svými daněmi z části přispávají, byli schopni udržet na stejné úrovni,“ poznamenal starosta. Podle něj média zvýšení koeficientu daně zdůvodňovala nutností nakoupit techniku na zimní údržbu v souvislosti s takzvaným „chodníkovým zákonem,“ z čehož mnozí občané nabyli mylného dojmu, že prostředky získané z navýšení daně budou použity jen pro zimní údržbu. „Zimní údržbu jsme však použili jen jako aktuální příklad z výčtu všech možných služeb, které musíme zajišťovat. Byla to ta pověstná kapka, při níž pohár přetekl a město muselo přijmout adekvátní opatření. Lidé jsou zvyklí na MHD, pravidelný úklid města, sečení trávy, provoz škol a školek, provoz zařízení pro volnočasové aktivity, zřizujeme domovy pro seniory a všechny tyto služby jsou poskytovány občanům za ceny, které nejsou a nikdy nebudou tržní,“ upozornil Miloš Malý, podle kterého nelze zapomínat ani na provoz letního koupaliště, krytého plaveného bazénu či zimního stadionu. „Všechny tyto služby občané využívají a vůbec si neuvědomují, že vše je dotováno z pokladny města. Bohužel městská pokladna v současné době s ohledem na snížení daňových příjmů tolik prostředků nemá a pokud občané služby využívají ve stejném rozsahu, musejí si na ně připlatit,“ dodal starosta.

Protože však zastupitelé chápou, že finanční krize dopadá i přímo na každého z nás, považují své opatření čistě za dočasné a v tomto duchu se také vyjádřili v usnesení, v němž ukládají vedoucímu finančního odboru, aby průběžně vývoj daňových příjmů města sledoval a v případě příznivého vývoje navrhl snížení koeficientu na číslo 2. V případě, že by došlo k přijetí zákona, který zvyšuje základní tabulky pro výpočet daní 2x, bude také přijato příslušné opatření.

Sdílejte článek

Tisknout článek