Zajímáte se o dobrovolnictví?

| 07.11.2016 |

Již příští týden bude Dům kultury v Kroměříži hostit konferenci o dobrovolnictví, kterou společně pořádají Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. za spolupráce Zdravého města Kroměříž a zdejšího Dobrovolnického centra Spektrum.

Jednodenní konference bude zahájena v úterý 15. listopadu 2016 v 10 hodin ve společenském sále Domu kultury.

Letošní ročník se bude podrobněji věnovat tématu mezigeneračních vztahů a otevře otázky, jako např. kde senioři dobrovolně pomáhají, jak podporovat dobrovolnictví u všech generací nebo jaký vliv má na mezigenerační vztahy problematika stárnutí populace. Upřesněný program je součástí přílohy této zprávy.

Konference je určena zejména zástupcům dobrovolnických center, neziskových organizací, odborníkům z praxe, představitelům státních orgánů, krajů a obcí, studentům a dalším zainteresovaným osobám a navazuje na své předchozí ročníky, které se v minulosti pravidelně pořádaly v Kroměříži a později také v Soběslavi, Jihlavě či Plzni.

Princip dobrovolnictví je významným prvkem také pro místní Agendu 21, kterou Kroměříž realizuje. Nedávno se například ve městě uskutečnilo několik veřejných úklidů za dobrovolné účasti místních občanů všech generací, kde byl mj. kompletně uklizen les na Barbořině. V nejbližší době se uskuteční další akce s názvem „Ekoscuk“, která je připravena na sobotu 12. listopadu 2016 v 10 hodin  a  zaměřena na úklid Medkových rybníků.


Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek