Výsadba městské zeleně na jaře 2011

| 07.06.2011 |

Jarní období, které máme za sebou, je vždy plné impulsů a změn. Slunce zázračnou silou otevře všechny pupeny, semínka, cibule, hlízy a je velkou radostí pozorovat, jak se příroda v podobě květů i mladých lístků probouzí ze zimního spánku. Stromy, keře, trávníky a květiny si opět tepou svým pravidelným rytmem k potěše nás všech, kteří máme tu čest a štěstí sdílet se vší tou zelení společný prostor. Není toho málo co nám rostlinstvo poskytuje. Pomineme-li to nejdůležitější v podobě všelikých plodů k naší obživě, pak obzvláště v našich kamenných sídlech prožíváme díky všemu co se kolem nás zazelená zázrak znovuzrození, které po studeném zimním období všichni očekáváme. Zvláště u mladé výsadby je každý zahradník rád za každý projev života, zejména pak jím vysazených rostlin.

Ano vím, ozvou se ti jimž nějaká ta větev zakrývá výhled z okna, či je rozkýchá pyl četných květenství, spadané listí nafouká ke dveřím a další přirozené projevy zeleně, nejsou vždy milé. Příroda může mít mnoho podob, z tohoto pohledu je však ta městská maximálně umírněná a podřízená potřebám člověka, až je někdy s podivem, že tu s námi stromy a další vegetace vůbec chce být. Vždyť kdyby bylo na ní, asi by si našla vhodnější místo k žití než kouřem, tunami soli a dalšími nečistotami narušené prostředí města. I přesto, nebo spíš právě proto je nutno zeleň tam, kde to ve městě jenom trochu jde zakládat, obnovovat a kvalitně ošetřovat. Město vynakládá na údržbu zeleně nemalé prostředky, aby díky vegetaci bylo naše okolí úhledné, rozmanité, ale také bezpečné. Většina prací na zeleni je pro město prováděna firmou Biopas.

K tomu, aby se naše město a jeho místní části i v budoucnu zelenaly a kvetly, by mělo přispět i 52 mladých stromů vysazených v letošním jarním období.

Prvním letos vysazeným stromem se v Bezručově parku stal jerlín japonský, který městu věnovala a jeho výsadbu iniciovala europoslankyně Olga Sehnalová u příležitostí stého výročí MDŽ.

Výsadeb se tradičně zúčastnily i děti. Na ulici Páleníčkova žáci ekologického semináře 8 tříd ZŠ Slovan s paní učitelkou Petříkovou zasadili další 3 trnovníky a v průběhu dvou let se tak podařilo i díky zájmu a zručnosti dětí obnovit dožívající stromořadí bříz. Tatáž paní učitelka přivedla třídu 7.C na území bývalé skládky ve Vážanech, aby zde za účasti dětí mohlo být vysazeno 20 dubů. Na tomto místě se město snaží provést ozelenění zavezené skládky a vytvořit tak do budoucna plochu vhodnou k procházkám obyvatel města. Výsadba se šikovným dětem povedla a patří jim a paní učitelce velké poděkování. Náhradu pokácených trnovníků v Bezručově parku přišli provést žáci 6. A rovněž ZŠ Slovan s paní učitelkou Winterou. I jim se sluší poděkovat za pomoc při výsadbě 3 stromů druhu jinan a ambroň, které jsou působivé zejména výrazným zbarvením listů v podzimním období .

Nejmenšími, kteří vyjádřili podporu výsadbě stromů byly i děti z MŠ Páleníčkova, když se spolu se svými paními učitelkami a panem školníkem podíleli na vysazení jedle před budovou školky.

K dalším výsadbám je možno přičíst 12 jilmů a olší podél toku Zacharky za ulicí Nitranská, 2 broskvomandloně na ulici Nitranská, 2 hlohy na ulici Havlíčkova a 4 jeřáby za smýcenou lípu v obci Trávník.

Výsadbové práce za účasti dětí pro město garantovala organizace ochránců přírody Planorbis pod vedením Kamila Navrátila.

Letošní rok je rokem výrazně sníženého rozpočtu města, což se nevyhne ani úseku péče o zeleň. I přes tento nepříznivý fakt bude nutno zajistit kvalitní zálivku vysazených stromků, bez které by vynaložené náklady na výsadbu i práce mladých zahradníků byly znehodnoceny. V této souvislosti je potřebné zmínit a ocenit práci mnoha anonymních obyvatel města, kteří se starají o přilehlé okolí svých obydlí zejména na sídlištích, ale také v předzahrádkách soukromých domů. Mnohdy předčí kvalitou a nápaditostí i možnosti péče města a vytváří tak ve svém volném čase pěkné prostředí nám všem. Tyto aktivity si zaslouží uznání.

V květnu po dlouhých odkladech fond životního prostředí zveřejnil výzvu pro čerpání dotací na obnovu zeleně v intravilánech obcí. Město Kroměříž předkládá projekt jehož prioritou je ošetření a obnova vybraných stromořadí. Značně naléhavá je situace zejména v ulicích Sokolovská, Koperníkova, Za Květnou zahradou a Kollárova, kde stromy vykazují četné defekty, které značně snižují provozní bezpečnost stromů. V případě, že město Kroměříž uspěje s předloženou žádostí, bude mít možnost využít evropské peníze.


Ing. Martin Posolda

odbor služeb

Sdílejte článek

Tisknout článek