Výpisy z usnsesení 59. schůze Rady města Kröměříže

| 19.11.2004 |

Rada města Kroměříže na své 59. schůzi konané 18. listopadu 2004 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 na příspěvky, pro TJ Slavia Kroměříž na II. ročník Vánočního turnaje v minibasketbalu starších minižáků

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 na příspěvky, pro TJ Slavia Kroměříž – oddíl kuželek na zakoupení kuželek a koulí

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9.550,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 pro občanské sdružení Mateřské centrum Klubíčko Kroměříž na zakoupení terapeutického bazénu

 

schválila

na základě žádosti vedoucí sestry jeslí uzavření provozu Jeslí Spáčilova 3240, Kroměříž v 53. týdnu kalendářního roku, tj. v období od 27. 12. 2004 do 31. 12. 2004 z důvodu nezájmu rodičů o umístění dětí v tomto zařízení

 

schválila

doplněk organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž, kterým se zřizuje funkce tiskového mluvčího

pověřila

Mgr. Petra Sedláčka – místostarostu města Kroměříže garancí za obsahovou správnost výstupů v oblasti samostatné působnosti

 

schválila

navržené změny jízdního řádu MHD Kroměříž platné od 12. prosince 2004

 

schválila

tarifní podmínky Městské hromadné dopravy v Kroměříži s účinností od 1. ledna 2005:

 

A.

Ceník jízdného

1. Základní jízdné při zakoupení jízdenky v předprodeji 6,- Kč

2. Zvýšené jízdné při zakoupení jízdenky u řidiče vozidla MHD 10,- Kč

3. Zlevněné jízdné při zakoupení jízdenky v předprodeji 3,- Kč

4. Zlevněné jízdné při zakoupení jízdenky u řidiče vozidla MHD 5,- Kč

5. Časová měsíční jízdenka 190,- Kč

6. Časová čtvrtletní jízdenka 480,- Kč

7. Zlevněné časová měsíční jízdenka 95,- Kč

8. Zlevněná časová čtvrtletní jízdenka 240,- Kč

 

B.

Cení dovozného

1

Za psa, kočárek bez dítěte, zavazadlo větší než 30 x 50 x 160 cm

lyže (každý pár s holemi) při zakoupení jízdenky v předprodeji 3,- Kč

 

2.

Za psa, kočárek bez dítěte, zavazadlo větší než 30 x 50 x 160 cm

lyže (každý pár s holemi) při zakoupení jízdenky u řidiče vozidla MHD 5,- Kč

 

C.

Přeprava dětí a studentů

1. Kočárky s dítětem se přepravují bezplatně

2. Děti do 6 let se přepravují bezplatně

3. Děti a mladiství do 15 let se přepravují za zlevněné jízdné nebo za zlevněné časové

jízdné.

4. Žáci středních a studenti vysokých škol se přepravují za základní jízdné (6,- Kč) při

zakoupení jízdenky v předprodeji, za zvýšené jízdné (10,- Kč) při zakoupení jízdenky

u řidiče autobusu MHD, případně za zlevněné časové jízdné (součástí zlevněné

průkazky musí být potvrzení o studiu pro příslušné období nebo studijní průkaz)

 

D.

Přeprava ostatních osob

1.

Starobní a invalidní důchodci se přepravují za základní jízdné (6,- Kč) při zakoupení jízdenky v předprodeji nebo za zvýšené jízdné (10,- Kč) při zakoupení jízdenky u řidiče vozidla MHD, případně za zlevněné časové jízdné.

 

2.

Občané nad 70 let s trvalým bydlištěm v Kroměříži se přepravují za zvýhodněné časové roční jízdné (200,- Kč).

 

3.

Bezplatně se přepravují:

Držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP-P i s invalidním vozíkem, včetně průvodce nebo psa.

Důchodci – přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení o odboji).

Dárci krve – držitelé zlaté plakety MUDr. Jánského. Podmínkou je vystavení průkazky s fotografií u dopravce – Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

Držitelé průkazu PTP – vojenských táborů nucených prací

Držitelé průkazu Ústředního výboru Svazu bojovníků za svobodu – Český svaz bojovníků za svobodu.

Držitelé průkazu Konfederace politických vězňů.

Držitelé průkazu Sdružení bývalých politických vězňů ČR.

Poslanci Parlamentu ČR, senátoři a představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní přepis.

Strážníci Městské policie Kroměříž v uniformě, včetně služebního psa.

 

E.

Prodej jízdenek a odbavování cestujících

 

V označených prodejních místech je možno zakoupit jízdenky v ceně 3,- Kč a 6,- Kč.

U řidiče vozidla MHD je možno zakoupit jízdenku za zvýšené jízdné a dovozné v hodnotě 5,- Kč a 10,- Kč.

Ihned po nastoupení do autobusu MHD je cestující povinen ve znehodnocovači označit jízdenku, nebo jízdenky pro jednu jízdu (jeden spoj).

 

F.

Průkazky, prodej časových jízdenek a odbavování cestujících

 

1.

Prodej časových jízdenek, zlevněných časových jízdenek a zvýhodněné časové roční jízdenky je podmíněn vystavením průkazky.

2.

Průkazku vystavuje Předprodejní a informační kancelář MHD v budově nádraží ČD v Kroměříži po předložení občanského průkazu a fotografie. K časové zlevněné průkazce je třeba přiložit doklad potvrzující nárok na slevu.

3.

Průkazka musí být předložena při koupi každé časové jízdenky.

4.

Časová jízdenka je platná pouze s vypsaným číslem shodným s číslem průkazky, a to pro období vyznačené na jízdence.

5.

Při nástupu do vozu je cestující povinen předložit řidiči autobusu ke kontrole průkazku s předplatný časovou jízdenkou.

 

G.

Odbavování ostatních cestujících.

 

Ostatní občané, kterým vznikl nárok na bezplatnou přepravu předloží řidiči při nástupu do autobusu ke kontrole příslušný průkaz.

 

H.

Přirážky k jízdnému a dovoznému

 

Cestující, který se nemůže na vyzvání oprávněného pracovníka prokázat vlastní platnou jízdenkou je povinen doplatit jízdné.

Dopravce je oprávněn od tohoto cestujícího dále vyžadovat zaplacení přirážky 200,- Kč.

Cestující, který se nemůže na vyzvání oprávněného pracovníka prokázat platným dokladem o zaplacení dovozného zaplatí dovozné a částku ve výši pětinásobku dovozného.

 

 

3. prosince 2004 se koná na Velkém náměstí v Kroměříži vánoční jarmark. Bližší informace na tel. čísle 573 321 161, 573 321 164.

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek