Výpisy z usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 07.01.2005 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XXIV. zasedání konaném 6. ledna 2005 mimo jiné projednalo tyto záležitosti:

 

schválilo

bezúplatné nabytí movitých a nemovitých věcí v k. ú. Kroměříž podle darovacích smluv uzavřených mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany, se sídlem v Praze, Tychonova 1, Praha 6 a městem Kroměříž

 

schválilo

konání veřejné sbírky na území města Kroměříže na „Pomoc při odstraňování následků živelné katastrofy a pomoc postiženým katastrofou v jihovýchodní Asii“.

 

Sbírka proběhne formou:

1.

pokladniček umístěných v prostoru konání benefičního koncertu 14. ledna 2005 na Velkém náměstí v Kroměříži

2.

prodeje předmětů – svíček, v průběhu konání benefičního koncertu 14. ledna 2005 na Velkém náměstí v Kroměříži.

Sbírka započne dne 14. ledna 2005 a bude ukončena 17. ledna 2005

 

 

schválilo

odeslání celého výtěžku - sbírky, na sbírkové konto společnosti Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.

 

schválilo

poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2005 na „Pomoc při odstraňování následků živelné katastrofy a pomoc postiženým katastrofou v jihovýchodní Asii“ na sbírkové konto společnosti Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek