výpisy z usnesení XIII. zasedání ZMK z 18.12.2003

| 19.12.2003 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XIII. zasedání mimo jiné projednalo tyto záležitosti:

 

 

 

schválilo

 

čerpání Fondu místních částí města Kroměříže v roce 2003

 

 

 

schválilo

 

rozpočet města Kroměříže na rok 2004:

 

 

 

příjmy: 636.368,5 tis. Kč

 

výdaje: 655.213,5 tis. Kč

 

financování: - 19.123,- tis. Kč

 

rozpočtová rezerva 278,- tis. Kč

 

 

 

schválilo

 

poskytnutí půjček občanům města Kroměříže dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravy jejich obytných budov takto v celkové výši 1.950.000,- Kč

 

 

 

schválilo

 

poskytnutí půjček občanům města Kroměříže z prostředků nízkoúročeného úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení měst Kroměříž v celkové výši 3.550.000,- Kč

 

 

 

schválilo

 

s účinností od 1. 1. 2004 úhrady za úkony při poskytování pečovatelské služby občanům města Kroměříže příspěvkovou organizací Sociální služby města Kroměříže

 

 

 

schválilo

 

s účinností od 1. 1. 2004 kritéria pro úhradu za pobyt v domovech důchodců a ústavu sociální péče včetně níže uvedených sazeb úhrad za pobyt v těchto zařízeních i za pobyt ve Středisku sociální pomoci pro muže, Kroměříž, Purkyňova 702, organizace Sociální služby města Kroměříže – příspěvková organizace

 

 

 

schválilo

 

pojmenování nové ulice v Kroměříži – Vážanech dle předloženého návrhu. Jméno ulice: K Potoku

 

 

 

udělilo

 

stříbrný Kroměřížský tolar paní Mgr. Věře Hejhalové za celoživotní obětavou práci v oblasti kultury pro občany města Kroměříže u příležitosti významného životního jubilea.

 

 

 

udělilo

 

Pamětní medaili města Kroměříže panu Radomíru Steigerovi, narozenému 20. 3. 1954, bytem SNP 3986, Kroměříž za 50 čestných dárcovství krve.

 

 

 

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek