Výpisy z usnesení III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. prosince 2006

| 22.12.2006 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém III. zasedání konaném 21. prosince 2006 projednalo mimo jiné záležitosti:

 

schválilo

rozpočet města Kroměříže na rok 2007 v celkové výši (uvedené údaje v tis. Kč):

příjmy: 660.625,-

výdaje: 644.552,-

saldo příjmů a výdajů: 16.073,-

financování: - 16.073,-

schválilo

úpravu pracovního úvazku místostarostky města Kroměříže MUDr. Jarmily Číhalové z 0,8 pracovního úvazku na plný pracovní úvazek s účinností od 1. ledna 2007

schválilo

založení obecně prospěšné společnosti Kroměřížská rozvojová kancelář, o. p. s., se sídlem Velké náměstí 115, Kroměříž a předmět její činnosti

vydalo

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 4/2006 o místních poplatcích

udělilo

Pamětní medaili města Kroměříže:

paní Janě Chromé, Úprkova 268, Kroměříž

panu Zdeňku Marešovi, kpt. Jaroše 1020, Kroměříž

panu Zdeňku Moserovi, Josefa Obadala 3409, Kroměříž

panu Vítězslavu Veselému, Albertova 3985, Kroměříž

panu Robertu Hasalovi, V. Tučka 3521, Kroměříž,

za 50 čestných dárcovství krve

Sdílejte článek

Tisknout článek