Výpisy z usnesení 82. schůze Rady města Kroměříže konané 3. listopadu 2005

| 04.11.2005 |

Rada města Kroměříže na své 82. schůzi konané 3. listopadu 2005 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

schválila

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budovách č. pop. 2772, 2773, 553 a v budově bez čísla popisného na stavební parcele č. 2811 a přilehlého pozemku parc. č. 3372/4 o výměře 776 m² v ulici Purkyňova v Kroměříži pro organizaci Junák, Svaz skautů a skautek ČR, středisko Mirka Svobody, Tovačovského 431, Kroměříž ode dne 1. 6. 2006 na dobu do 31. 12. 2022 za účelem klubové činnosti střediska

schválila

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 3. 12. 2001 mezi Správou majetku města Kroměříže a Českým svazem bojovníků za svobodu, na prodej nebytových prostor o celkové výměře 125 m² v domě č. pop. 50 na Velkém náměstí v Kroměříži, kterou se mění v bodě VI. doba trvání nájemní smlouvy na dobu určitou do dne 31. 10. 2015

schválila

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 16. 4. 2002 mezi městem Kroměříž a panem Ing. Oldřichem Kuchařem – OK Service, Informační kancelář města Kroměříže, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 78,6 m² v domě č. pop. 50 na Velkém náměstí v Kroměříži, kterou se mění v bodě V. doba trvání nájemní smlouvy na dobu určitou do dne 31. 10. 2015

 

schválila

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě zvláštního určení na Lutopecké ulici v Kroměříži, a to v přízemí domu č. pop. 1410 o výměře 71,52 m²

schválila

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě zvláštního určení na Lutopecké ulici v Kroměříži, a to v přízemí domu č. pop. 1411 o výměře 71,52 m²

schválila

termíny pořádání jarmarků lidových řemesel na ploše Velkého náměstí v Kroměříži v roce 2006 ve dnech: 7. dubna, 10. června a 30. listopadu

schválila

zrušení jarmarků smíšeného zboží pořádaných městem Kroměříž na ploše Velkého náměstí v Kroměříži s účinností od 1. ledna 2006

schválila

pořádání jarmarků smíšeného zboží na ploše náměstí bývalých Žižkových kasáren v Kroměříži v roce 2006 v těchto termínech: 12. května, 16. června, 15. září, 13. října a 8. prosince

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.950,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2005, pro občanské sdružení Jaspis Kroměříž na „Drakiádu“ pořádanou 5. listopadu 2005 na letišti v Kroměříži

souhlasila

s užitím znaku města Kroměříže pro firmu Kompakt, spol. s r. o., Poděbrady v publikaci „Významné firmy a společnosti Zlínského kraje“

schválila

dodání podkladů na prezentaci města Kroměříže v rozsahu dvou stran včetně fotografií pro firmu Kompakt, spol. s r. o. Poděbrady, které budou použity v publikaci „Významné firmy a společnosti Zlínského kraje“

schválila

umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, která bude sloužit k rekonstrukci a humanizaci onkologického oddělení 21 B Dětské kliniky v Olomouci

Sdílejte článek

Tisknout článek